Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya eğitiminde kavram haritalarının önemi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
994
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, coğrafya eğitiminde kavram haritalarının önemini ortaya koyabilmektir. Araştırma, betimsel nitelikte olup, Türkçe literatürdeki araştırmalar doğrultusunda sadece coğrafya eğitiminde kavram ve kavram haritalarının önemini belirtmekle sınırlı tutulmuştur. Coğrafya eğitiminde kullanılabileceği düşünülen kavram haritaları örnekleri ile kavram haritalarının faydaları ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada; coğrafya derslerinde, kavram haritası kullanılarak öğrenmenin kolaylaşacağı, görsel sunum ön plana çıktığı için ezber yerine anlamlı öğrenme sağlayacağı, kavramlar çizgilerle birbirine bağlanarak, öğrencinin kavramlar arasındaki ilişkileri öğrenmesine yardımcı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca coğrafi olayların neden ve sonuçlarının kazandırılmasında balık kılçığı, örümcek haritası gibi kavram haritalarının etkili olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın sonucunda önerilen örneklerin, coğrafya eğitiminde kavram haritalarının kullanımını güçlendireceği ve bu alandaki önemine dikkat çekeceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study, the importance of geography education in the concept maps is to reveal. Research, descriptive in nature, and only in Turkish literature in the direction of research in geography education to emphasize the importance of concepts and concept maps is limited. The concept maps can be used in geography education with examples of concept maps has been studied to determine the benefits and importance. Study in geography lessons, the concept map using the learning easy, visual presentations stand out, because memorization rather than meaningful learning will provide concepts with lines connected to each other, the student's concept of the relationship between the learning will help the result reached. Causes and consequences of geo-events also gaining fishbone, spider maps are thought to be effective, such as concept maps. The examples of research proposals, will strengthen the use of concept maps in geography education and the importance of this area is thought to attract attention.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :