Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1914-1940 yılları arasında avrupa’da eğitim alan sanatçılarımızın ülkemizdeki sanat eğitimine katkıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
805
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Temelleri: Sanat eğitiminde karşılaşılan sorunlara daha doğru çözüm yolları bulabilmek için sanat eğitimi tarihi hakkında daha çok bilgiye sahip olmamız gerekmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak, ülkemizde Cumhuriyet ile birlikte sanat eğitiminin temellerinin atıldığı bu dönemde yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Sanat eğitimi tarihi çerçevesinde, ülkemizde özellikle Cumhuriyet döneminde sanat eğitiminin önemli bir aşama kaydetmesinde önemli görevler üstlenen Avrupa'ya gönderilen sanatçılarımızın yurda dönüşlerinde sanat eğitimi çalışmaları incelenmiştir. Araştırmanın Amacı: Çalışmamızın amacı 1914 ile 1940 yılları arasında Avrupa'da sanat eğitimi alan sanatçılarımızın Türkiye'de sanat eğitimine etkilerini incelemektir. Nihai amacımız yeni bir görme biçimi oluşturabilmek ve sonraki araştırmalara yeni bir başlık kazandırmaktır. Veri Kaynakları: Çalışmamızda betimsel yöntem ve tarama modeli amaca en uygun yöntem olarak görülmüştür. Bu çalışma, Avrupa'da sanat eğitimi alan sanatçılarımızla ilgili yazılı kaynakların doğru olduğu varsayılarak hazırlanmıştır. Ana Tartışma: 1914-1940 yılları arasında Avrupa'da sanat eğitimi alan sanatçılarımızın ülkemizdeki sanat eğitimine katkıları ne düzeyde olmuştur? 1914-1940 yılları arasında Avrupa'da sanat eğitimi alan sanat eğitimcilerimiz kimlerdir? Sonuçlar: Batılı anlamda Türk resmi ve ona bağlı olarak sanat eğitimi yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Gerek askeri ve ekonomi alanlarında olsun gerekse teknoloji ve kültür, alanlarında sürekli olarak büyüyen ve gelişen Avrupa'yı yakalama isteği ile Osmanlı devleti batılılaşma eğilimine girmiştir. Bu eğilim Cumhuriyet döneminde de devam etmiş ve bu amaçla Avrupa'ya sanatçılar gönderilmeye devam edilmiştir. Avrupa'da eğitim alan sanatçılarımız aynı zamanda yurda dönüşlerinde ülkemizde sanat eğitiminin gelişmesinde de aktif olarak görev almışlardır. Sanayi-i Nefise'nin öğretim kadrosundan, yurdun çeşitli yerlerindeki ilkokullara kadar çeşitli kurumlarda görev yapmışlardır.

Özet İngilizce :

Basics of Research: In order to solve art education problems, we need to know art education history. Therefore, we need to familiar with roots of our country's art history. In art education, our artist who sent to Europe during the republic area played an important mission and this article was examined their works. Purpose of This Study : Purpose of this study was to examine effect ofTurkish artist who were trained between 1914 and 1940. Our main purpose was to create a new way of looking and help future research. Data Collection: In this study, qualitative data collection methods were used. It is assumed reviewed data was correct and complete. Main Argument: What are the contributions of our Artists who sent to Europe? And who are they? Results: In west terminology, Turkısh arts has an history of 200 years. To chatch the Europe in military and economy, Ottomans wanted a wastern model. And this continued during the Republic era and artist continued to send to Europe. Our artists who sent to Europe was essential in our country's art development. They worked various places including from Sanayi-i Nefise to elementary school.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :