Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Amat’ta yapı ve simgeler

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
754
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temelleri: Türk romanının son dönem dikkate deger eserlerinden olan Amat yapı ve simgeleri açısından zaman ve insan iliskisine yaslanır. Arastırmanın Amacı: Felsefe ve fantastik iliskisine yer veren romanın düz gerçekligi asan bir dünya kurdugu ve yanı basında yıgın edebiyatı kategorisinde sayılamayacak bir birikim ve edebi seviye tasıdıgı görülmektedir. Roman, insanın degismez problemi olan hayat-ölüm çizgisine, Seytanın düzeni ve Kurtarıcı insan ekseninde yaklasır. Döngüsellik ve zaman, sayı ve sifreler aracılıgıyla ilerler. Bütün bu yapı çogulcu bir anlatma benimsenerek bir oyuna dönüstürülür. Veri Kaynakları: “Amat” romanı, postmodern anlatma biçimi, dinî ve mitolojik simgeler olarak belirlenmistir. Ana Tartısma: Amat romanı geçmis birikimi bu günün dünyasına ve kültür sartlarına hangi yapı ve simgeler aracılıgıyla iletmektedir? Burada yazarın bir amacı var mıdır? Sonuçlar: Postmodern anlatma gerçege yeni bir anlam yüklemekte, insanı modernin bilgisinden özü degistirilmis geleneksel bilgiye götürmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bases Of Research: Amat, one of the most noticeable recent Works of Turkish novel, relates to time and human relations with respect to structure and symbol. Purpose Of The Research: It is seen that the novel including philosophy and fantastic relation has found a world beyond the straight truth and carries a literary level and experience that exclude itself from junk literature. The novel approaches life-death line, the ultimate problem of human being, in the axis of the order of devil and the hero. Circulation and time go forward through numbers and codes. All these in the form of pluralistic description are turned into a play. Data Sources: The novel “Amat” has been defined as a postmodern story telling, religious and mythological symbols. Main Discussion: through which structure and symbols does the novel Amat carry the past experiences to today’s world and culture conditions. Results: Postmodern style is loading a new meaning to the truth and takes human beings from modern learning to traditional knowledge .

Anahtar kelimeler :

Time ,

Devil ,

Human ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :