Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balıkesir üniversitesi necatibey eğitim fakültesi müzik özel yetenek sınavına başvuran öğrenci adaylarının profili

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
912
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Öğrenci adaylarının uygulanan müzik öğretmenliği özel yetenek sınavındaki başarıları kısmen; geldikleri çevreye, eğitim gördükleri ortaöğretim kurumlarına, anabilim dallarını tercih sıralarına ve anabilim dallarını tercih etme nedenlerine bağlı görünmektedir. Bu nedenle bu sınavların uygulanma biçimi, kurumun hedefleri doğrultusunda yıldan yıla bazı değişikliklere uğramaktadır. Bu değişikliklerin amacına daha uygun bir şekilde yapılabilmesi, öğrenci adayı profilinin belirlenmesi ile gerçekleştirilebilir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Özel Yetenek Sınavı'na başvuran öğrenci adaylarının profilinin belirlenmesine yöneliktir. Yöntem: Araştırmada yöntem olarak, mevcut durumun ortaya konulması amacıyla, betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmada elde edilen bulgulardan yola çıkılarak, müzik özel yetenek sınavına başvuran öğrenci adaylarının çoğunluğunun bayan olduğu, yarıya yakınının Marmara Bölgesi'nde bulunan şehirlerde ikamet etmekte oldukları, GSSL'den mezun olan ve genel liselerden mezun olan öğrenci adaylarının birbirlerine yakın oranda dağılım gösterdiği, öğrenci adaylarının bireysel çalgı olarak müzik eğitimi anabilim dallarında eğitimi verilen çalgıları tercih ettikleri, büyük çoğunluğunun tercih ettikleri müzik eğitimi anabilim dallarını eğitim-öğretim, bulunduğu şehrin yapısı, fiziki şartlar vb. açılardan araştırdıkları sonuçları elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

State of the Problem: The success of the student candidates in musical special ability examination is related partly to; the environment they came from, the high school they graduated from, the order and the reason of preference of the university. Therefore, the format of these examinations have some modifications year by year depending on the goals of the department. Making these modifications more efficient can be possible by identifying the profile of the student candidates. Purpose of the Study: The purpose of this study is identifying the profile of the student candidates applied to the musical special ability examination of Balıkesir University Necatibey Education Faculty. Method: In this study, descriptive research model is used for identifying the current situation. Findings and Conclusions: The conclusions based on the findings of this study are; the majority of the student candidates applied to the musical special ability examination are women, nearly the half of the student candidates are living in the cities in Marmara Region, there are nearly an equal number of the candidates graduated from Fine Arts and Sports High Schools and the candidates graduted from Public High Schools, the student candidates mainly preferred the instruments used in music education department for the examination, the majority of the candidates have investigated the department they preferred in the aspects like the state of the city and the physical conditions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :