Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1998 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya çalışmalarında kullanılması önerilen ortak birimler

Yazar kurumları :
BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
775
DOI :
Özet Türkçe :

Bilimsel çalışmalarda ortak kavramların kullanımı önemlidir. Ortak kavramların kullanılmaması durumunda bilim dilinin oluşması mümkün değildir. İletişim alanmda yaşanan hızlı gelişme ortak kavram ve sembollerin kullanımını zorunluluk haline getirmiştir. Özellikle coğrafya araştırmalarında fiziksel niceliklerin ifade edilmesinde ortak kullanım gerekmektedir. Bununla birlikte sosyal ve doğa bilimlerinin kesişme noktasında bulunan coğrafya bilimler topluluğunda fiziksel niceliklerin ortak kullanımını oluşturmak zordur. Araştırmada coğrafya çalışmalarında yaygın olarak kullanılan fiziksel nicelikler ile ilgili ortak kullanım oluşturulması konusunda bir başlangıç yapılmıştır. Uluslararası alanda ortak birim kullanımı 1960'lı yıllardan bu yana yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Türkiye'de ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen çalışmalar 1990'lı yıllarda yayınlanmaya başlanmıştır. Coğrafya bilimler topluluğu için ise fiziki nicelikler konusunda ortak standartları belirlemek amacı ile yapılmış bir çalışma yoktur. Ders kitabı niteliğindeki yayınlann ekinde sunulan çizelgeler ise bu ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte değildir. Sıralanan gerekçelerden hareketle başlangıç niteliğindeki bu çalışma yapılmış ve ortak kullanıma yönelik genel çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In scientific studies, it's important to use common concepts. In the position of not using the common consepts, it's impossible to form a science language. The rapid development in communication has made the usage of common concept and symbols obligatory. Especially, in geographical researches, common usage is necessary in expressing of physical quantities. However, it is difficult to form the common usage of physical quantities in the group of geographical science which is at intersection point of social and natural science group. In the research, a beginning was performed on the subject of forming the common usage related with widespread physical quantities in geographical studies. The usage of common term in international field has been carried out prevalently for the 1960's. In Turkey, the studies carried out by TSE has been published for the 1990's. But, in the group of Geographical Science, there isn't any study aiming of determination of common standard on the subject of physical quantities. As for the charts that are given with the publication as textbook haven't the quality of answering the needs. In connection with the results mentioned above this study was made as a beginning attempt and a general frame has been draft for common using.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :