Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1999 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dikili ve bergama çevresinde yağış özellikleri ve yağış değişkenliği

Yazar kurumları :
BAÜ Necatıbey Eğitim Fak. Sosyal Alanlar Eğitimi Böl. Coğrafya Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
761
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, çevre peyzajı üzerinde önemli ölçüde belirleyici etkiye sahip olan yağışın, Dikili ve Bergama çevresindeki günlük şiddeti, aylık ve yıllık değişmeleri incelenmiştir. İncelemede 1950-1995 dönemine ait günlük yağış verileri kullanılmışür. Amaca uygun olarak, Dikili ve Bergama'da yağışın günlük, aylık ve yıllık değişimi çeşitli şiddet sınıflan dikkate alınarak analiz edilmiştir. Ayrıca norrnalleştirilmiş yağış verileri kullanılarak meteorolojik kuraklık sınırlan ortaya konmuştur. Yapılan analizler sonucu, inceleme alanında 25 mm'nin altındaki yağışlarda bir yoğunlaşmanın olduğu belirlenmiştir. Haziran - Eylül döneminde, aylık ortalamamn alünda ve aylık ortalamamn ıkı katından fazla yağışlann orammn yüksek olması nedeniyle, yağış değişkenliğinin arttığı tespit edilmiştir. Dikili ve Bergama istasyonlanmn yıllararası yağış değişkenliği incelendiğinde, 1968 yılından sonra yağış miktannda azalma olduğu ve bu azalmanın 1989 yılından sonra tekrar artış yönünde olduğu gözlenmiştir. Bu eğilimin bir sonucu olarak, 1989-1995 döneminde kurak ve çok şiddetli kurak yıllar gerçekleşmiştir. İncelemede ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek bazı önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, daily rainfall intensity, monthly and annuall rainfall variations, determining natural landscape of the environment, are tried to reveal in the area of Dikili and Bergama. Daily rainfall data during the period of 1950-1995 were used for analiysis. By taking into consideration»different intensity categories, daily, montly and annual rainfall variations in Dikili and Bergama area, as suitable for aim, were studied. Separately, the limits of meteorological drought were determined by using the normalized rainfall data for the stations. To result of analysis done, what there was some intensity in rainfalls below 25 mm per day in study area was revealed. Increase of rainfall vanation in the period of June- September was established, due to the high ration rainfall which is lower than that of monthly mean and which is more than twice as much as monthly mean. When, in Bergama and Dikili, year by year rainfall variations are studied, it is seen that there is an decrease in rainfall amount after 1968 and that the very decrease get stronger after 1989. As a result of this, heavy drought and very intense drought years came true in the period of 1989-1995. The study concludes with the analyses of values and provides some suggestions.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :