Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erdek ve çevresinin ekoturizm açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya Turizm Örgütünün 2002 yılını, Ekoturizm yılı olarak ilan etmesiyle birlikte, bu kavram turizm literatüründe çok sık kullanılan ve irdelenen bir kavram haline gelmiştir. Ekoturizm doğal ve kültürel kaynaklan tahrip etmeden, turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesini ve sürekliliğini amaçlamaktadır. Erdek ve çevresi de gerek doğal güzellikleri, gerekse kültürel değerleri ile Türk turizmi için önemli bir destinasyon merkezidir. Doğal olarak bu merkezin turizm amaçlı daha etkin kullanımı ve geliştirilebilmesi için ekoturizmin ilkeleri ışığında plan ve programların yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada ekoturizm tanımlanarak Erdek'te ekoturizm imkanları incelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Ecotourism has been a vvidely used and examined concept in the literatüre of tourism together with Organisation of World Tourism declaring 2002 as the year of ecotourism.Ecotourism intends the continuity and realization of tourism activities vvithout devastating natural and cultural sources.As it is known, Erdek is an important touristic place for Turkish tourism in terms of both natural beauties and cultural values. For this reason,ali plans and programs must be arranged according to the principles of ecotourism in order to use this place more effectively and develop it accordingly. İn this study; Ecolojical volues of Erdek will be described and the policies to develop tourism vvithout harming ecology will be outlayed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :