Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Göç ve göçü hazırlayan tarihi süreçte balkanlarda kurulan ulus devletlerin müslümanlara yönelik baskıları

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
759
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Temelleri: Arşiv kaynaklarına ve başvuru eserlerine göre göç ve göçü hazırlayan tarihi süreçte yaşananlar. Amacı: Balkanlarda Kurulan Ulus devletlerin bölgelerinde yaşayan Müslümanlara yönelik uyguladıkları baskı ve zulümleri örneklerle ortaya koymak. Veri Kaynağı: Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerinden elde edilen belgeler ve konuyla alakalı yapılan çalışmalar. Ana Tartışma: Türklerin tarihi geçmişine bakıldığında, baskı ve zulüm altında gerek yaşama biçimlerini, gerekse dinlerini terk etmedikleri ve bu yönde asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya kalma durumlarında yerlerini ve yurtlarını terk ederek yeni başka yerlere ve yurtlara doğru göç ettikleri görülmektedir. Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıldan itibaren giderek güç kaybetmesiyle başlayan göçler halen devam etmektedir. Özellikle Balkan savaşları sonrasında göçmen sayıları oldukça artmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda hat safhaya çıkmıştır. Buna sebep Osmanlı Devleti'nden birbiri ardına bağımsızlıklarını kazanan Balkan devletçiklerinin giriştiği mücadelelerde bir taraftan bünyelerindeki ötekileri yok etmeye, diğer taraftan da sınırları içerisindeki demografik yapıyı istedikleri yönde yapılandırmaya çalışmalarıdır. Bu süreçte Balkan devletlerinde hem içeriden dışarıya ve hem de dışarıdan içeriye doğru göçler yaşanmıştır. Sonuç: Yaşanan baskı ve zulümler sebebiyle Anadolu'ya doğru yoğun bir göç olayı yaşanmış ve Balkan Coğrafyası'nın demografik yapısı büyük ölçüde değişmiştir

Özet İngilizce :

The Fundamentals of the Research: The events throughout the history preparing for and during the migration according to archive-documents and publications. Aim: To show the pressures on the Moslem Population in the Nation States in the Balkan Region. Data Resources: Documents in the Archives of the Otoman Empire and the Turkish Republic as well as publications on these issues. Main Discussion: A view on the history of the Turcs reveals that they preferred migration rather than yielding to policies of assimilation and gave neither their life styles nor religion up even exposed to pressure. The migrations starting with the weakening of the Ottoman Empire during the XVIIIth Century are still contiuing. The population of the immigrants raised especially after the Balkan wars up and reached its peak during the first years of the Turkish Republic. The underying reasons for this were the attempts of the Balkan states, gaining their independence from the Ottoman Empire one after the other, to destroy the "others" in their homelands and thus to change the demographic structure in line with their desires. Hence, migrations from and into the Balkan states occured throughout these attempts. Conclusion: The demographic structure in the geography of the Balkans has changed drastically as a result of the pressures made by the Nation States and lead to a major immigration wave to Anatloia.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :