Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1999 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gulliver's travels : horses and men

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Foreign Languages Division, English Department, Education Faculty, Uludağ University1
Görüntülenme :
673
DOI :
Özet Türkçe :

'Gulliver'in ...Seyahatleri' farklı biçimlerde yorumlansa da, kuşkusuz edebiyatın en çarpıcı hiciv örneklerinden biridir. Dört seyahat içerir. Bunlardan sonuncusu Houyhnhnms'a olan yolculukdui. Sıradışı bu ülkede Houyhnhnms denilen atlar yaşamakta ve herşey onların egemenliğindedir. Houyhnhnms'lar Yahoos olarak tanımlanan insan soyu ile karşılaştırılır. Houyhnhnms'lar insanların kötülüklerinden hiçbirini almamışlardır. Sözün özü ile erdemi simgelerler. Ancak bu gerçekleştirilmesi imkansız bir düşdür. Bu çalışmada dördüncü yolculuk odak alınarak 'Gulliver'in Seyahatleri' farklı boyut ve çağrışımlarıyla incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Much as 'Gulliver's, Travels' is interpreted in different ways, if;is undoubtedy one of the most devastating satires in literature. It includes fours voyages. Of them the last one was a voyage to the Houyhnhnms. In this strange country horses known Hoüyrnıhnms are in command. They are compared with human race known as Yahoos. Houyhnhnms, in no case, have any evil which humankind have. They are simply the soul of virtue. However, this is nothing but a utupia. In this study different aspects and implications of Gulliver's'Travels focusing on the forth voyage are analysed. What Kind of Book is Gulliver's Travels?

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :