Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğretmenlerinin algıladıkları liderlik biçimleri ile iş doyumları arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Esenyalı Turgut Reis İlkögretim Okulu2, Marmara Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü3
Görüntülenme :
740
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Eğitim liderlerinin davranış ve özellikleri toplumsal açık bir sistem olan okulların geliştirilmesinde, okulun amaçlarına ulaşılmasında, ögrenci başarısında ve çalışanlarının iş doyumları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Amaç: Bu araştırmada, ilköğretim okulu ögretmenlerinin okul müdürlerine ilişkin algıladıkları liderlik stilleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıstır.

Yöntem: İliskisel modelde dizayn edilen araştırmada örneklem grubu 253 ilkögretim okulu ögretmeninden olusturuldu. Verileri analiz etmek için Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon Analizi, ANOVA ve t-testi tekniği kullanıldı.

Bulgular, Sonuç ve Öneriler: Yapılan analizler sonucunda; ilkögretim okulu öğretmenlerinin iş doyumları ile müdürlerinin kıdemleri, eğitim durumları ve cinsiyetleri arasında anlamlı fark bulunmustur. Ayrıca öğretmenlerin iş doyumları ile algıladıkları liderlik stilleri arasında dönüşümcü liderlik stilinde yüksek düzeyde bir ilişki saptanırken, aynı ilişkinin sürdürümcü liderlik stilinde ise düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Serbestlik tanıyan liderlik boyutu ile iş doyumu arasında bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Problem Statement: Education leaderships behaviors and styles effect the schools improvement, the aims of schools, students achievement and workers jobs satisfaction.

Purpose of the Study: This research, aims to find out the determination of the relationship between the leadership styles perceived by teachers of primary schools and their job satisfaction.

Methods: Relational cross-hatching model was used to determine the relation between these concepts. The sample consisted of 253 primary school teachers. Pearson moment correlation, ANOVA and t-test were used to analyze the data.

Findings, Results and Conclusions: As the results of the analyses; it there is a significant difference between the jobs satisfactions of elementary school teachers and priority, educational state and gender of their directors. And also there is a significant difference between “Transformational Leadership” styles and priority, educational state and gender of their principals. This significant difference has not found in “Transactional Leadership” style and “Laissez-faire Leadership” styles. Also, there is a high relation between teachers’ perception of leadership styles and “Transformational Leadership” styles; moreover, the same relation is on the low level in “Transactional Leadership” style. There is no relation between “Laissez-faire Leadership” dimension and satisfaction.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :