Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde kurumsal imaj oluşturma süreci

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
840
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde birbirine birçok yönden benzer olan konaklama işletmelerinin belirgin bir imaja sahip olmalar , onlar hedef kitlelerinde hatırlanır kılmakta oldukça önemlidir. Turizm sektöründe talebin elastik ve rekabetin yoğun olmasından dolayı konaklama işletmeleri pazardaki rakipleriyle başa çıkabilmek için yalnızca ürün ve hizmetlerini geliştirmenin yeterli olmadığını, hedef kitlenin gözünde sağlam bir yer edinebilmek amacıyla iyi bir kurumsal imaj oluşturmak gerekliliğini kabul etmiştir. Olumlu ve istenen bir kurum imajı yaratmak için ise, işletmede öncelikle bu amaçla ilgili bir alt yapının kurulması ve bu doğrultuda dış ve iç imajın oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmeleri için önemli bir rekabet unsuru olan kurumsal imaj kavramını açıklamak ve bu işletmelerde saygın bir kurumsal imaj oluşturmak için yapılması gereken faaliyetleri ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Nowadays, having a specific image for the lodging establishments, which have close characteristic with each other from different aspects, are very important for reminding on their audiences. Because of the demand is highly elastic and the competition is so intensive for these kind of establishments, they realized that it is not enough only devoloping products and services, but also creating a good image is necessary to gain an consistent place in the eyes of their target groups. Firstly, a basic structure must be built in the organization related to this objective and in this framework , an external and internal image must be created. The aim of this study is to explain the concept of “the corporate image” which is a very critical component for the lodging establishments and to make the activities which are necessary for creating a reputable image clear.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :