Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli parklarda sürdürülebilirlik kavramının turizm ve rekreasyon faaliyetleri açısından analizi: türkiye'deki milli parklara yönelik bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
800
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin milli parkların sürdürülebilir gelişmesine olumsuz etkide bulunmaması için, birtakım kriterlerin belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu kriterlerin milli parkların yapısına uygun olması ve süreklilik göstermesi, park kaynaklarının sürdürülebilir gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Milli parklar, gelecek nesillere aktarılma zorunluluğu olan doğal alanlardır. Bu nedenle bu alanlar sürdürülebilir kaynak anlayışı ile yönetilmek zorundadır Bu çalışmada, milli parklarda sürdürülebilir gelişmenin sağlanabilmesi için ne tür turizm ve rekreasyon faaliyetlerine izin verilmesi gerektiği analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

In order to not to have negative impacts of tourism and recreation activities on sustainable development of national parks, it is required to identify and implement some criterias. It is very important for sustainable development of park recourses that these criterias should be fit into the structure of national parks and should be continuous. National parks are the natural areas that must be kept for future generations. Because of this, these areas must be managed by understanding of sustainable resource use. At this study, it was analyzed that what kind of tourism and recreation activities should be permitted to provide sustainable development of national parks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :