Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensuplarının meslek etiğine yaklaşımları ve balıkesir il merkezinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
893
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebe meslek mensuplarının gerçekleştirdikleri muhasebe kayıtları sonucunda hazırlanan mali tablolar, günümüzde işletme dışında yer alan taraflar için de büyük önem ifade etmektedir. Öyle ki işletmeye kredi verecek bir fînans kuruluşu veya işletmeye ortak olmak, yatırım yapmak isteyen kişi ve/veya kurumlar bu mali tablolar ışığında hareket ederek karar vermektedirler. Bu durumda karar vermeye esas teşkil eden mali tabloların doğru ve güvenilir verilerden oluşması gerekmektedir. Dolayısıyla bu verileri hazırlayan muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları muhasebe işlemlerinde, muhasebenin temel kavramları genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartları ile ilgili diğer sayısal mevzuat yanında meslek etiği kurallarına göre de davranış sergilemeleri önem arz etmektedir. Çalışmada Balıkesir il merkezindeki muhasebe meslek mensuplarının meslek etiğine yaklaşımlarını belirlemeye yönelik bir uygulama yer almaktadır. Uygulama çalışması sonucunda, Balıkesir il merkezindeki muhasebe meslek mensuplarının genel olarak eğitim seviyelerinin yüksek olmasına karşın, etik kavramının, felsefi açıdan, mesleki yaşamda uygulanması ve uygulanabilirliği konusunda fikir farklılıkları yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Balıkesir il merkezinde araştırma kapsamında incelenen muhasebe meslek mensupları tarafından %34'ü etik ya da meslek etiği ile ilgili bilgilerin kaynağı olarak meslek odasını, %20'si seminer, kurs ve konferansları, bir diğer %20'lik kısmı ise konu ile ilgili bilimsel kitapları ifade etmektedir. Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının %47,5'i muhasebe meslek mensuplarının etik kuralları benimsediklerini, %42,5'i ise etik kuralların meslek mensupları tarafından benimsenmediğini belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

Financial tables, vvhich have been made at the results of the accounting registration realized by the members of accounting profession, represent a big importance also for the sides that take place out of the establishments today. Furthermore, a financial foundation which will give credit to the establishment or the persons and/or associations who/which want to become a partner or to invest into it have been giving their decisions by the light of these financial tables. In that case, these tables which are the the base for this decision must be formed by accurate and reliable datas. So the financial tables which are the base of the decision should be formed by accurate and reliable datas. Consequently, it is important that the members of accounting profession who prepare these datas behave according to the rules of profession ethic also by the other numerical laws about generally acceptenced the accounting principles standarts and the basic concepts of accounting in the process made by these members. In this study an application in order to define the approaches of the of the members of accounting professional ethic in the centered in Balikesir. In the result of practice study, it has been inferred that the members of accounting profession in the city center of Balıkesir have some ideal centre dictions about the practicing and applicability the concept of ethic philosophically into the professional life although they generally have a high education. The members of accounting profession, \\vho are examined in the scope of research in the city center of Balikesir, stated that 34 per cent of them got their information of ethic profession, 20 per cent from the Chamber of Profession, 20 per cent from seminer, courses or conferences, and other 20 per cent from the related scientific books. In this study, 47,5 per cent of the members of accounting profession stated that they adopted ethical rules, 42.5 per cent of them did not adopt these rules.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :