Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müşteri sadakat proğramları: pazarlama yazınında bakış açıları ve genel bağlam

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
865
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Temelleri: Çalısma, son yıllarda, pazarlama yazınında önemli bir yer tutan Müsteriyi Elde Tutma ve Müşteri İlişkileri Yönetiminin bir aracı olarak Sadâkat Programlarının ele alınıp alınamayacağını irdeleme amacını taşımaktadır.

Araştırmanın Amacı: Çalışmanın amacı, Sadâkat Programlarının amacını ve özelliklerini belirleyerek muhtelif inceleme alanları üzerindeki bakış açılarını irdelemektir. Algılanan Değer, Müsteri Sadâkati, program etkinliği, satın alma payı ve ziyaret oranı üzerine etkileri, Sadâkat Programlarının muhtelif araştırma alanlarıdır. Bu kavramlar arasındaki etkilesimleri ortaya koyarak pazarlama yazınındaki bulgulara işaret etmek ve boşlukları ortaya çıkarmak temel arastırma amacını oluşturmaktadır.

Veri Kaynakları: Veriler, Proquest, Science Direct ve Ebsco veri tabanlarındaki elektronik kitaplar ve pazarlama dergilerinde yer alan makalelerin derlenmesiyle elde edilmiştir.

Ana Tartısma: Sadâkat Programlarının Müsteri Sadâkati yaratmada etkili bir kaynak olup olmadığı sorgulanmıştır. Bu konuda farklı görüşlerin yer aldığı pazarlama yazınında, Sadâkat Programlarının uygulanış şekline bağlı olarak Müsteri Sadâkati tesis etme durumunun değiştiği sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle etkin Sadâkat Programı uygulama kaynaklarının sorgulanması gerekmektedir.

Sonuçlar: Gelecek çalısmalar, Sadâkat Programlarının başarısını etkileyen güçleri belirleme ve ampirik destek sağlama gereksinimindedir. Sadâkat Programlarının Müsteri Sadâkati yaratıp yaratmadığı konusunda görüş birliği sağlanamamıştır. Bu alandaki çalışmalar daha zengin araştırma yapılarıyla desteklenmelidir. Sadâkat Programları üzerindeki araştırmalar farklı endüstriyel alanlarda destek bulma gereksinimindedir.

Özet İngilizce :

Bases of the Research: The basis of the study depends on explicating whether the Loyalty Programmes should be taken into consideration or not as a tool of CRM (Customer Relationship Management) and Customer Retention which have an important place in marketing literature in recent years.

Purpose of the Research: The aim of the study is to explicate the viewpoints over the diverse research areas with determining the purposes and characteristics of the Loyalty Programmes. The effects on Perceived Value, Customer Loyalty, programme effectiveness, purchase share and visit rate are constituting the diverse areas of research realized over Loyalty Programmes. To point out the findings in marketing literature with displaying the interaction among these conceptions and to show the gaps are the main purposes of the study.

Data Sources: Data was found out by arranging the articles in marketing journals and electronic books in Proquest, Science Direct and Ebsco database.

Main Discussion: The effectiveness of Loyalty Programmes on creating Customer loyalty had been investigated. In the marketing literature, consisting different views about this subject, it is arrived at a conclusion that the application of the Loyalty Programmes effects the creation of Customer loyalty. It is necessary to investigate the application sources of effective Loyalty Programmes.

Results: Future studies should determine the forces effecting the achievement of the Loyalty Programmes and give emprical support. If the Loyalty Programmes create Customer loyalty or not, there is no consensus on this subject. The studies in this area should be supported by more substantial research structures. Researches about Loyalty Programmes need support in different industrial areas.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :