Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müşterilerin kredi kartına olan tutumlarının çoklu regresyon ve faktör analizi ile incelenmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü1
Görüntülenme :
968
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Amacı: Bu çalısmanın amacı kredi kartı müsterilerinin kullandıkları kredi kartlarına iliskin negatif ve pozitif tutumlarının arastırılmasıdır. Yöntem: Önce müsterilerin kredi kartına olan tutumları Açıklayıcı Faktör Analizi yardımıyla incelenmis, daha sonra belirlenen 7 faktörün kredi kartına duyulan memnuniyet ve gelecekte kredi kartı kullanmama tutumlarına etkileri Çoklu Regresyon Analizi yardımıyla arastırılmıstır. Bulgular ve Sonuç: Çalısma sonucunda kredi kartının kisiye güven verdigi algısının Memnuniyet degiskeni üzerinde en büyük arttırıcı etkiye sahip faktör oldugu, bunun yanı sıra kredi kartı kullanımına karsı olumlu algının Çıkıs degiskeni üzerinde en çok azaltıcı etkiye sahip faktör oldugu saptanmıstır.

Özet İngilizce :

Research Aim: This study researched the effect of negative and positive perceptions of credit card holders towards credit cards in their satisfaction and exit behaviors. Method: In this study, we first assessed the attitudes of customers towards the use of credit cards by means of Exploratory Factor Analysis, then we assessed the effects of the pre-determined 7 factors on the credit card satisfaction and the use of credit cards in the future thanks to Multiple Regression Analysis. Findings and Result: At the end of the study, It was found the perception that credit cards give customer confidence has the most effect to increase the satisfaction. It was also found that positive attitudes towards the use of credit cards have the most effect to decrease effect on exit behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :