Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Necatibey eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının profili

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
652
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi örnekleminde Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dah'nda öğrenim gören öğretmen adaylarının kişisel bilgilerine, sosyo-ekonomik durumlarına, eğitim süreçlerine ve alanı tercih nedenlerine ilişkin görüşleri dikkate alınarak anabilim dalının geliştirilmesine ve öğrenci niteliklerinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirmektir. 2002-2003 öğretim yılının II. yarısında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dah'nda öğrenim gören 765 öğretmen adayı çalışmanın evreni olarak belirlenmiştir. Geliştirilen anket, araştırma evreninin % 96'sı gibi çok büyük bir bölümüne uygulanmıştır. Çalışmada araştırmaya konu olan öğretmen adaylarının verdiği yanıtlar, anabilim dalı toplamı üzerinde frekans dağılımları ile yüzde oranı olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, uygun şekilde tablolaştınlmış ve yorumları yapılmıştır. Bulgulardan hareketle çözüm önerileri sunulmuştur. Bu araştırma ile öğretmen adaylarının cinsiyet oranlarının birbirine yakın olduğu, genellikle Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin genel lise çıkışlı öğrencileri oldukları, kent kökenli ailelerden geldikleri, anabilim dalını alt sıralarda tercih ettikleri, velilerinin eğitsel profilinin düşük olduğu ve gelir düzeyi düşük meslek gruplarında çalıştıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının genellikle alt gelir grubuna dahil aile çocukları olmaları ve mezuniyet sonrası ciddi bir istihdam sorunu ile karşı karşıya kalmaları, eğitim süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This paper aims at developing recommendations that would improve the departmental and student quality in the department of social studies education in the Necatibey Education Faculty. This will be done by examining personal information, socio-economic status, educational processes of the students and the reasons why they prefferred to attend the department. The examing group consisted of 765 students who attend the department currently. The questionnaire that was developed applied the 96 percent of the students. The answers of the students evaluated by doing frequency distribution and percentage calculation. The results were shown in tables and interpreted accordingly and some recommendations were presented. In this paper, it has been found that the rate of male students has been close to that of female students, the students have graduated from normal high schools of Aegean, Marmara and Mediterranean regions, they have originated from families of urban areas, they have preferred their departments at lower grades, educational profile of their parents has been low and the parents have worked with lower incomes. There is a negative effect on educational process of students when they have employment problems after graduations because they are mostly from families of lower income groups.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :