Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2000 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticileri için standartlar: eğitim yöneticilerinin bilgi temelleri üzerine düşünceler

Yazar kurumları :
Osmangazi Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
741
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda toplumların yapısında sosyal, siyasal, ekonomik yönlerden meydana gelen değişmeler, eğitim alanını da etkilemektedir. Eğitim yönetimi alanında yapılan araştırmalar ise eğitim yöneticilerinin eğitim sorunlarına yeterince çözüm üretemediklerini ortaya koymaktadır. Bu durum, eğitim yönetiminin bilgi temellerini ve eğitim yöneticilerinin yetiştirilmeleri konusundaki standartları yeniden gündeme getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitim yöneticilerinin birer lider yetiştirilmeleri konusunda yapılan çalışmaları ana hatlarıyla tartışmaktır. Son yıllarda, bazı gelişmiş ülkelerde eğitim liderlerinin yetiştirilmeleri konusunda yapılan standartlaştırma çabalarından yola çıkarak, bu tartışmaların ülkemiz için ne anlam ifade ettiği değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In recent years, social, political and economical changes in the structure of societies have an effect the education field. The researchers on educational leadership indicate that educational leaders fail to provide solutions to the educational issues. This suggest that the knowledge basis and the standarts of educational leaders' training be put forward on the agenda. The purpose of this study is to examine and review the studies and the model/guiding principles of standards for school leaders who are moral agents and social advocates for the children and the communities they serve. In recent years, inspired by the standardization efforts to train the educational administrators in developed countries, what these discussions mean for our country were tried to be assessed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :