Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerinin okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik1, Eskişehir Rehberlik Ve Araştırma Merkezi2, Eskişehir Muzaffer Çil Anadolu Lisesi3
Görüntülenme :
1019
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Bu arastırma; Eskisehir ilindeki okullarda psikolojik danısma ve rehberlik (PDR) hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan okul yöneticilerinin bu konu ile ilgili görüslerini belirlemek amacıyla gerçeklestirilmistir. Arastırmanın Amacı: Bu arastırmanın amacı, Eskisehir ilinde görev yapan okul yöneticilerinin PDR hizmetlerine iliskin görüslerinin, demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermedigi incelenmektir Yöntem: Bu arastırmada tarama yöntemi kullanılmıstır. Arastırmanın örneklemini, Eskisehir ili merkez İlkögretim ve Ortaögretim okullarında görev yapan, 124’ü müdür ve 74’ü müdür yardımcısı olmak üzere toplam 198 okul yöneticisi olusturmaktadır. Verilerin toplanması asamasında, arastırmacılar tarafından gelistirilmis olan “Okul Rehberlik Hizmetlerine Dönük Degerlendirme Anketi” kullanılmıstır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı kullanılarak degerlendirilmistir. Verilerin degerlendirmesinde t testi ve varyans analizi tekniginden yararlanılmıstır. Bulgular ve Sonuç: Bu arastırma sonucunda; arastırmaya katılan yöneticiler, her okulda bir psikolojik danısman bulunması gerektigini, PDR servisinin sürekli bir birim olarak okulda yer almasının ögrenci gelisimi açısından yararlı olacagını, düsündüklerini belirtmislerdir.

Özet İngilizce :

Problem Statement: The Evaluation of the School Administrators’ Thoughts about the Counseling and Guidance Services in Their Own Schools. Research Aims: The purpose of this research is to evaluate of the school administrators’ thoughts about the counseling and guidance services in their own schools. Method: Survey method was used. 198 principals in primary schools and lycee (124 principals and 74 assistants of principals)in Eskisehir were participate as a sampling group. As measurement tools; for data collection, the questionaire was developed for this research. SPSS computer program was used for data analyzing. T test and variance analyzing technics were used for statistical analyzing. Findings and Results: Research findings indicated that school principals believe that the counseling and guidance services are important for students’ development and school quality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :