Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1999 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okullarda grup davranışı

Yazar kurumları :
Pamukkale Üni.yersitesi.Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü . Sınıf Öğretmenliği ABD.D.E.Ü.1
Görüntülenme :
676
DOI :
Özet Türkçe :

Okulda iş görenler, okulu önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda yaşatabilmek için biçimsel guruplarda ' 'yer;' alıir: ^ Ayrıca;; kişisel çıkarlara - ve dostluklara» dayanan doğal gruplar pluşftırurlar ve grup etkinliklerinde bulunurlar. Okul müdürü, okuldaki iş görenleri bir grubun (biçimsel ve doğal) üyesi olarak görmelidir. Ayrıca, grubun grup üyeleri üzerinde etkiye sahip olduğunu da bilmelidir; Başka, bir deyişle, biçey yalnız .başına iken farklı, grup içinde iken farklı davranmaktadır. Bu yüzden okuldaki etkinliklerinde bunu göz önüne alarak hareket etmelidir. "'! •''•'' Sonuç olarak eğitim yöneticisi davranışların nedenlere dayandığını, öğrenilebileceğini ve değiştirilebileceğini, eğitim iş görenlerinin grup içerisindeki davranışlarının tek basma olduğu; zarhah yapmış olduğu davranışlardan farklı olduğunu bilmelidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

School staff takes place informal groups in order to alive the institution according to the predetennined school goals.They also make informal groups, set in terms of personal benefits and friendship and carry out group activities. School principal should percieve school, staffs as ,a member of a group (formal and informal) He /she also must know that both groups have an effect on the behaviors of the group members.In other words , the individual 'behaves differently when he/she is in me group, or alone. So, the school principal, must take this into account m his/her school activities. Finally educational administration must be aware bf that the behaviors are source related , can be learned, changed and the staff behave differently in and out of the group.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :