Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel ve kamu hastane yöneticilerinin motivasyon düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi1, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
793
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada, kamu ve özel sektör yöneticilerinin motivasyon düzeylerinin ve çalışma koşullarının farklılaşmasının bir yansıması olarak ortaya çıkan ya da çıktığı iddia edilen benzerlik veya farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Yöntem: Bu araştırmanın yapılmasında anket ve birincil verilere dayalı anlık araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS istatistik paket programından faydalanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Hastane yöneticilerinin statülerine göre motivasyon değerlendirme alt boyutlarından iş ortamındaki karar süreci için bir farklılık gözlenirken diğer motivasyon alt boyutlarında çalışanların statülerine göre bir farklılık gözlenmemiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Purpose of the research: In this study, similarities or differences which appear or are claimed to appear as the reflection of differing motivation levels and labor conditions of the public and private sector managers, have been tried to be determined. Method: Questionnaire and primary data driven immediate research method has been used in this study. SPS Statistics Program has been used in data evaluation. Findings and Results: While differences due to hospital managers' positions for decisional process in the work climate, which is a motivation evaluation sub-dimension, have been sighted; any dissimilarities due to employees' positions haven't been sighted in other motivation sub-dimension

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :