Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanayicilerin doğa koruma algısı: bandırmalı sanayiciler ve kuş cenneti milli parkı örneği

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü1, Sındırgı Lisesi Coğrafya Öğretmeni2
Görüntülenme :
849
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Kuş Cenneti Milli Parkı (KCMP) barındırdığı kuş türleri ve ekosistem işlevleri nedeniyle eşsiz bir doğa parçasıdır. Milli parkta son yıllarda kirliliğin artması birçok kişi tarafından tamamen sahadaki sanayi tesislerine bağlanmış ve çevreye gereken önemi vermediği gerekçesiyle sahadaki sanayiciler sürekli olarak suçlanmıştır. Literatürde bu suçlamaların haklılığını test etmiş bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışma sanayicilerin kendilerine yöneltilen bu suçlamalar ve KCMP ile ilgili görüşlerini yansıtmayı amaçlamıştır. Acaba sanayiciler doğa koruma programlarını nasıl algılamaktadırlar? Kendilerine yöneltilen suçlamalara verdikleri cevaplar nelerdir? Sanayiciler gerçekten doğaya karşı duyarsız mıdır? Acaba milli parkı korumak için uygulanan programlar sanayicilere bazı özel zorluklar çıkarmakta mıdır? Yöntem: Çalışma sırasında sanayicilerle ve sanayicileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla açık uçlu sorular kullanılarak görüşmeler yapılmış ve elde edilen bulgular mevcut literatür ışığında değerlendirilmiştir. Araştırmada saha çalışması temel metodoloji olarak kullanılmış ve alanda 1 yılı aşkın süre ile değişik zamanlarda saha çalışmaları yapılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Çalışma sonunda sanayicilerin, duyarlı olmalarına rağmen bir dizi etken dolayısı ile çevresel yatırımlarda isteksiz davrandıkları tespit edilmiştir. Diğer faktörleri bir kanara bırakarak sanayicileri suçlu ilan etmek doğru bir yaklaşım değildir. Ancak sanayicilerin de bu bakış açısından hareketle kirletici unsur olarak kendi dışındaki sektörleri, kurumları, idari ve sosyal süreçleri sorumlu tutmaları ve dikkatleri onların üzerine çekmelerinin haklılık payı yoktur. Sanayicilerin kendilerini de sorunun bir parçası olarak görmesi daha sürdürülebilir bir gelişme için anahtar olabilir. Öneriler: Çalışma ile sahadaki sanayicilere ön yargı ile yaklaşmadan koruma için yapılan planlamalarda sanayicilerin de görüşlerinin alınması ve çevreyi koruyan sanayicilere çeşitli teşvikler verilmesinin KCMP ve sürdürülebil ir kalkınma hedefleri için daha faydalı olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The Problem: Kuş Cenneti National Park is a unique environment because of the species it supports and because of its functions in the ecosystem. However, there has been pollution and deterioration in the park lately and industrialists in Band?rma were blamed for the degradation. There has been a gap in the conservation literature as no single study has dealt with the issue previously. Purpose of the Study: Therefore, this study is an attempt to evaluate the blames and illuminate the perception of industrialists on national park and on nature protection in general. How have industrialists perceive nature protection programs? What are their answers for the blames? Are they really insensitive to nature protection? What are some of the difficulties they face in an environment that has vital habitat for wild life? Methodology: To answer these questions a fieldwork was conducted in the area, some industrialists and representatives of Non-Governmental Organizations (NGOs) were asked to express their opinion. Fieldwork is used as main methodology and field observations have been done in the area in a period extending over a year. Findings and Results: The study showed that despite their awareness for environmental pollution and degradation a number of obstacles prevent them from making investments that are environment friendly. It will be an incomplete approach to blame the all problems of the national park on industrialists. However, likewise it would be wrong for industrialists to take advantage of this view and blame on other institutions, sectors, social and administrative processes. This approach might be a key concept for a more sustainable development. Recommendations: The industrialists should be approached without prejudice and the ones who are willing to pay for the environment should be subsidized. Conservation planning should be done in a more participatory way and industrialists should involve in the planning processes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :