Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Selçuk üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yapıyı kurma boyutunda liderlik davranışlarının sınıf düzeylerine göre karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Beden Egitimi Ve Spor Yüksek Okulu1, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2, Bilinmiyor3
Görüntülenme :
786
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; eğitim-öğretimimizde, sosyal yaşantımızda, toplumların ve yeni nesillerin geleceğine yön verecek olan Beden Eğitimi öğrencilerinin liderlik davranışlarından “Yapıyı Kurma” boyutunu gösterme sıklıklarıyla birlikte, I. ve IV. Sınıf öğrencilerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Veriler, Liderlik Davranışını Belirleme Anketinin “Yapıyı Kurma ve Anlayış Gösterme” boyutunda yer alan 30 soruluk liderlik davranışlarından oluşan anket ile elde edilmiştir. Ancak burada “Yapıyı Kurma” boyutunu oluşturan ilk 15 soru değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki 92 I. Sınıf ve 143 IV. Sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 235 öğrenciden elde edilen veriler üzerine yapılmıştır. Toplanan veriler ise frekans, yüzde ve ortalamaları alınarak çözümlenmiştir. I. Ve IV. Sınıftaki Beden Eğitimi öğrencilerinin görüşleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı “t” testiyle 0.05 önem düzeyinde sınanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, liderlik davranışlarından “Yapıyı Kurma” boyutunda Beden Eğitimi öğrencilerinin görüşlerinin sıklıkları değişiklik göstermekte olup, bazı sorularda anlamlı fark bulunmuş, bazı sorularda ise anlamlı fark bulunmamıştır.Sonuç olarak; Beden Eğitimi öğrencilerinin gelecekte Beden Eğitimi öğretmeni olacakları düşünülerek, yaşadıkları toplumlarda ve çevrelerinde birer lider olmalı; liderlik davranışı gösterebilmeli ona yönelik olarak da eğitim almalıdırlar. Ayrıca “Yapıyı Kurma” boyutunu meydana getirebilmek için Beden Eğitimi öğrencileri öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla ve çevreleriyle iyi bir uyum, takım ruhu ve iletişim ağı kurmalı; sevgi-saygı-sorumluluk-özgüven içerisinde yaşadığı çağın hedeflerine, gereksinimlerine yönelik çağdaş-demokrat bir eğitim-öğretim ortamı yaratmalıdırlar.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to identify the display frequency of ‘initiation of structure’ dimension of leadership behaviors and to determine whether there is meaningful difference or not in view of the first and fourth class students of Physical Education who will have a great role in our education system, in social life, and in the formation of our new generations. The data has been obtained with questionnaire that is the Identification of Leadership Behavior in the dimension of ‘initiation of structure and consideration’ consisting 30 questions about leadership behaviors.The first 15 questions which are forming ‘initiation of structure’ dimension have not been taken into evaluation. This study has been based on data obtained from 235 students , consisting of 92 first class, and 143 fourth class students of College of Physical Education and Sport at Selçuk University. The data has been evaluated by calculating frequency , percentage, and means. The meaningful difference between the views of the first and fourth class students has been evaluated by using ‘t’ test within 0,05 significance limits. According to the analysis , the views of the Physical Education students frequency have differences in ‘initiation of structure’ dimension of leadership behaviors, in this respect while in some questions there are meaningful differences , in some there are not.Considering the future of Physical Education students as teachers, they should be the leaders in their own groups and society, display leadership behaviors and be trained in this way. Furtermore, in order to constitute ‘initiation of Structure’ dimension, these students should be in a close contact with their teachers, friends, society in harmony, team spirit,respect, responsibility and self confidence to meet the requirements of the contemporary education system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :