Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1998 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şeyhülislâm hoca-zâde mehmed efendi ve eseri ibtihâcü't-tevârih

Yazar kurumları :
BAÜ. Necatibey Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
1164
DOI :
Özet Türkçe :

Hoca Sadeddin Efendi'nın oğlu Mehmed Efendi 1568'de Bursa'da doğmuş, ılmiyye sınıfında değişik memuriyetlerde bulunmuş ve 1615 'te vefat etmiştir. Mehmed Efendi, Kanuni devri olaylarını ihtiva eden İbtihâcü't- Tevârih isimli eserinde isyanlar ve seferlere yer vermiştir. Eserin üç nüshası vardır: Süleyrnaniye Kütüphanesi, Î.Ü.Kütüphanesi ve Paris Bibliotheque National'de bulunmaktadır. Bunlardan Süleyrnaniye nüshası iki cilt olup diğerlerine nazaran daha fazla konuyu ihtiva etmektedir. Eser, Tâcü't- Tevârih'in zeyli durumundadır. Sultan I. Ahiried'in emriyle yazılmaya başlanan eser tamamlanamamıştır.

Özet İngilizce :

Mehmed Efendi, the son of Hoca Sadeddin Efendi, was born in Bursa 1568 worked for the government m different jops as a scientist and died in 1615. In his study, İbtihâcü't- Tevârih about the events of Kanuni period, Mehmed Efendi made comments on rebellions and military expeditions of the time. There are theree copies of the book, one in Süleyrnaniye, another m the library of Istanbul University and the other in Paris Bibliotheque Nationale. The one in Süleyrnaniye consists of two volumes and is wider than the others in events and subjects. This copy is a postenptum of Tacü't-Tevârih. The book has been started by the command of Sultan Ahmed I and has not been completed.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :