Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2001 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler dersinin bilimsel davranışları kazandırma yönünden öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
762
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal bilgiler dersi içeriği ve yapılan etkinliklerin bilimsel davranışları kazandırabilir özellikte olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, betimsel nitelikte bir araştırmadır. 1999-2000 öğretim yılının II. yarısında Balıkesir İli ve ilçelerinde görev yapan 3570 sınıf öğretmeni ve 155 sosyal bilgiler öğretmeni çalışmanın evreni olarak belirlenmiştir. Geliştirilen anket, sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamına, sınıf öğretmenlerinin ise 357'sine uygulanmıştır. Öğretmenlerin görüşlerini yansıtan verilerin analizinde frekans, yüzde, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, uygun şekilde tablolaştırılmış ve yorumları yapılmıştır. Bulgulardan hareketle çözüm önerileri sunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study it was aimed to identify whether the content of social studies and the activities carried out have the characteristics which make students gain scientific behaviours or not. There were a total number of 3570 class teachers and 155 teacher subjects of social studies in Balıkesir and vicinity during the second term of 1999-2000. The questionnaire prepared was administered to all of the teachers of social studies and to 357 classroom teachers. For the analysis of data, percentages, frequencies, t-test and vairance analysis were used. Data analyzed were tabulated, pedagogical implications of the findings and implications for further study were also given.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :