Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1999 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The characteristics of the information economy

Yazar kurumları :
Erciyes University Faculty of Fxonomics and Administrative Sciences, Department of Economics1
Görüntülenme :
732
DOI :
Özet Türkçe :

ABD, Japonya ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri 1950'lerin başında bilgi ekonomisine dönüştüler. Bu dönüşüm sonucunda, hizmet ve bilgi sektörleri ülkelerin üretim ve istihdamı içinde hakim sektör durumuna geçti; sanayi sektörünün boyutları küçüldü. Bügi üretimi, bu yeni ekonomide buluşlar ve politikaların formüle edilmesi için daha önemli hale geldi. "Bilgisayar teknolojisi" veya "bilgi teknolojisi" (TT) olarak adlandırılan yeni bir teknoloji ortaya çıktı. Bu değişikliklere ilave olarak, katılımcı demokrasi farklı bir politik sistem olarak parlamenter demokrasinin yermi aldı. Bu çalışma, bilgi ekonomisinin yukarda sayılan özelliklerini derinlemesine ele almaktadır. Çalışmanın amacı, yeni toplumun özelliklerini sanayi toplumu ile karşılaştırmalı olarak açıklamaktır.

Özet İngilizce :

The US, Japan and some European Union countries transformed to the information economy in the early 1950s. As a result of this transformation, the size of the industrial sector declined as the service and information sectors became dominant m the employment and production of the countries. In this new economy, knowledge production activities have been more important for umovation and policy formulation. A new technology called "computer technology" or "information technology" (IT) has come out. In addition to these changes, participatory democracy replaced parliamentary democracy as a different political system. This study examines the above characteristics of the information economy deeply. The purpose of the study is to explaine the characteristics of the new society m comparison with that of the industrial society.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :