Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2001 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm sektöründe kriz yönetimi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü1
Görüntülenme :
934
DOI :
Özet Türkçe :

Kriz beklenilmeyen ve önceden sezilmeyen, çabuk ve acele cevap verilmesi gereken, örgütün veya işletmenin anlama ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarmı tehdit eden gerilim durumudur. İşletmelerde belirsizlik riski, risk ise krizi yaratmaktadır. Turizmde kriz, bir ülke turizm sektörünün ya da bazı işletmelerin, kontrol edilemeyen doğal afetler, sosyo-ekonomik değişmeler, terör ve çatışma, yanlış politikalar veya yönetim hatalarıyla büyük zararlara uğramasını, hatta iflas tehlikesi ile karşı karşıya kalmasını ve bu sorunları çözmede yeni bir organizasyon yapısmm arayışı içine girmesi durumu olarak tanımlanabilir. Kriz yönetimi ise, bu zararlardan en düşük kayıpla kurtulmayı sağlayacak doğru politikalar ve alınacak doğru önlemler ile geçirilecek süreci ifade eder. Kriz dönemlerinde yöneticiler çok hızlı karar vermek zorundadır. Karar vermeyi zorlaştıran en önemli etken bilgi eksikliği yani belirsizliktir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Crisis is kind of tension that jeopardizes the goals and targets of organizations by making mechanisms of the institutions complicated and not easy to communicate. Ambiguity in business brings risks and risks cause crisis. Crisis in tourism threatens the country as whole or some institutions and originates from natural disasters, socio-economic changes, terrorist acts, wrong political decisions or managerial mistakes. During the time of crisis, institutions search for new organization plans and "crisis management" corresponds to finding the best solution to reduce the disadvantages caused by ht e crisis. Managers are faced with making decisions so fast during crisis and the thing that makes it a tough job is not having enough information, in other words, ambiguous situations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :