Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de cinsiyet ayırımcılığı analizinde neo klasik yaklaşıma karşı kurumcu yaklaşım: eşitliği sağlayıcı politika önerileri

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
920
DOI :
Özet Türkçe :

Yapılan teorik ve ampirik çalışma sonuçları, Türkiye'de kadınların, işgücü piyasasında cinsiyete dayalı ayırımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını göstermiştir (Kasnakoğlu ve Dayıoğlu, 1997; Koçak, 1999; Çolak ve Ardor, 2001). "Beşeri Sermaye Teorisinin" öne sürdüğü gibi kadınların karşılaştıkları bu ayırımcılık, kendi özgür seçimlerinden ziyade onların eğitim ve mesleki eğitimlerinde ve iş bulma sürecinde karşılaştıkları kurumsal engellerden kaynaklanmaktadır. Türk işgücü piyasasında halen bu ayırımcılığın devam etmesi, işverenlerin ve toplumun bir bütün olarak belli işlerde, belli cinsiyet özelliklerinin gerektiğini savunan, kültürel ve geleneksel önyargılara ve stereotiplere sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada, Türkiye'de cinsiyete yönelik ayırımcılığın ortadan kaldırılması için bir müdahalede bulunulması gerektiğinin kaçınılmaz olduğu ileri sürülmektedir. Bu ayırımcılığın ortadan kaldırılması ve kadınların işgücü piyasasına entegre olması için gerekli politikalar, halen yürürlükteki yasaların ve düzenlemelerin uygulanmasının yeniden değerlendirilmesiyle toplumda ve özellikle işgücü piyasasında kadınlara karşı olan önyargı ile stereotip değer yargılarını yok edecek şekilde tüm toplumun eğitilmesini hedeflemelidir.

Özet İngilizce :

The results of the empirical studies show that there is wage discrimination and occupational segregation by gender in the Turkish labour market (Kasnakoglu ve Dayıoglu, 1997; Kocak, 1999; Çolak ve Ardor, 2001). Discrimination against Turkish women in employment derives from the constraint labour market choices for women. Institutional barriers to their education, employment and training are responsible, rather than women's free choices in the market, as suggested by the human capital theory. Cultural and traditional stereotypes among employers and in the society as a whole about the appropriate gender characteristics for certain jobs play a very important role in the persistence of discrimination in the Turkish labour market. Therefore, this paper, suggests that the intervention to eliminate discrimination in Turkey is inevitable. The policies of elimination of discrimination and the integration of women into labour market need to be directed towards both the enforcement and appraisal of existing legislation and the education of the whole population to breakdown prejudice and stereotypical attitudes to women in the society and especially in the labour market.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :