Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yayımlanan sosyal bilimler enstitüsü dergilerinin profili: marmara ve ege bölgesi örneği

Yazar kurumları :
Balıkseir Üniversitesi İ.İ.B.F1, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu3, Balıkesir Üniversit
Görüntülenme :
970
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Türkiye’de sosyal bilimler enstitüleri tarafından yayımlanan dergilerin nicel yönden artısının nitelik açısından da gelismeye karsılık bulup bulmadıgının arastırılmasında yarar vardır. Bunu ortaya koyabilmek ise söz konusu dergilerin gelisim seyri içerisinde profillerinin incelenmesini gerekli kılmaktadır. Arastırmanın Amacı: Arastırmanın temel amacı, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal bilimler enstitüleri tarafından yayımlanan sosyal bilimler enstitüsü dergilerini; genel özellikleri, dıs yapı-iç yapı özellikleri ve dergilerdeki makalelerin özellikleri açısından inceleyerek degerlendirmektir. Arastırmanın Yöntemi: Bu arastırmanın temel amacına ve alt problemlerine yanıt vermeyi saglayacak bilgilere ulasmak için betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıstır. Arastırmanın bilgi toplama kaynakları, Marmara ve Ege Bölgesi’nde bulunan toplam 55 devlet ve vakıf üniversitesine baglı 54 sosyal bilimler enstitüsünün yayımlamakta oldugu 15 dergidir. lgili enstitülerin web sayfaları, Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü arsivi aracılıgıyla; ilgili üniversite ve enstitülerin kütüphaneleri ziyaret edilerek ve söz konusu kurumlardan talep edilerek ulasılabilen dergiler arastırma kapsamına alınmıstır. Bulgular ve Sonuçlar: Elde edilen sonuçlara göre, arastırma kapsamında incelenen dergilerin elektronik ortamda ulasılabilirliklerinin yüksek bir orana sahip oldugu tespit edilmistir. Bunun yanı sıra dergilerin editör, yayın kurulu, yayın kuralları, yazım kuralları gibi ölçütleri dikkate alındıgında, bilimsel niteliklerini artıran özelliklere sahip oldugu saptanmıstır. Dergilerde yayımlanan yayınların türü açısından makalelerin agırlıklı bir orana sahip oldugu tespit edilirken, çalısmaların büyük çogunlugunun kuramsal nitelikle çalısmalar oldugu, çalısmaların yazarların unvanları dikkate alındıgında yardımcı doçent ve arastırma görevlilerinin sayılarının yüksek oldugu bulunmustur. Arastırmanın diger bir önemli bulgusu olarak, incelenen dergilerdeki çalısmaların agırlıklı olarak iktisadi ve idari bilimler alanında yogunlastıgı görülmektedir. Yıllar itibariyle üniversite ve buna baglı olarak sosyal bilimler enstitü sayılarındaki artıs aynı zamanda sosyal bilimler enstitülerinin yayımlamıs oldukları dergi sayılarında da artısa neden olmustur.

Özet İngilizce :

Problem Statement: In Turkey, there are benefits to investigate whether the increasing in terms of quantity of the journals published by social sciences in Turkey correspond to improve quality or not. For this reason the examining of the journals in question is required.Purpose of the Study: The main purpose of the study is examining and evaluating the institute of social science journals published by social sciences institutes of the state and private universities in Turkey, in terms of; their general features, external and internal structures and the specialities of articles in journals. Methods: A descriptive qualitative screening model has been used to reach the information which provides to respond the main purpose of this research and the sub-problems. The information gathering resources of the research are fifteen journals published by 54 social sciences institutes connected to the 55 state and private universities in Marmara and Aegean Regions. Accessible journals through related web pages of the institutes, Balıkesir University Central Library and the archives of the Institute of Social Sciences; visited libraries of the relevant universities and institutes and requested the journals from related institutes have been taken under consideration. Findings, Results: According to the results of the research which has been configured by the problems; a high availability rate of the reviewed journals in electronic environment has been identified. Besides the scientific quality features of the journals such as editor, editorial board, publishing rules, spelling rules of these journals have been found. A high rate of the articles has been identified in terms of the types of publications published in journals. Also, the vast majority of studies are theoretical studies and when the authors’ titles of the studies are taken into consideration, the numbers of assistant professors and research assistants have been found to be high. It has been seen that vast majority of the studies in reviewed journals are economic and administrative studies. As the years, there has been an increase in number of universities and social sciences institutes paralleled with the universities. And this caused an increase in number of journals published by social sciences institutes as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :