Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xvii. yüzyılın ilk çeyreğinde üsküdar’da köle ticareti, kölelerin ticaretle uğraşması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi Bölümü1
Görüntülenme :
1026
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada XVII. yüzyılın ilk çeyreğine ait Üsküdar Şer'iye Sicilleri'ndeki köle ve cariyelerle ilgili davalara konu olmuş kayıtlar değerlendirilerek Osmanlı Devleti'nde köle ticaretine küçük bir örnek teşkil eden Üsküdar'da köle ticareti incelenmiştir. Araştırmada, mahkeme kayıtlarına konu olan dava kayıtlarına göre köle ve cariye alım satımında dikkat edilecek hususlar, köle fiyatları, bu fiyatlara etki eden unsurlar, kölelerin özellikleri vurgulanmıştır. Ayrıca Üsküdar'da belirli bir kefalet ücretiyle ruhsatlı köle konumuna gelip, ticaret hakkı elde etmiş kölelere de yer verilmiştir. Bununla birlikte köle ticaretinin nerelerde yapıldığı, XVII. yüzyılın başlarında Üsküdar'da bir esir hanının (köle ticareti yapılan yer, köle pazarı) var olup olmadığı da sorgulanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, lawsuit records on slaves are evaluated relating Üsküdar Registers of Religious Affairs in the first quarter of XVIIth Century, and slave trade in Üsküdar is examined as a small example of slave trades in the Ottoman Satate. In the study according to the lawsuit records of Kadi Courts, particular points in trading of slaves; prices of slaves; the factors affecting these prices; special features of the slaves are also emphasized. Moreover, it is included the slaves that became licensed ones by a particular bail fee and obtained the rights of trading. It is also questioned that where the slave trade is practiced; whether there is an Esir Hanı (i.e. slave trading place, slave market) in the beginning of XVIIth Century in Üsküdar.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :