Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümlerinde kullanılan viyola metodlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD1, Erciyes Üniversitesi2
Görüntülenme :
758
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, Güzel Sanatlar Fakültelerinin müzik bölümlerinde en sık kullanılan viyola metodlarının tespit edilmesi ve bu metodların sol el ve sağ el teknikleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada veriler kaynak taraması yoluyla, araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme sorularının 2008–2009 eğitim öğretim yılında ilgili bölümlerde görev yapan viyola öğretim elemanlarına uygulanmasıyla ve söz konusu metodların sol el ve sağ el teknikleri bakımından analizi ile elde edilmiştir. Güzel Sanatlar Fakültelerinin müzik bölümlerinde en sık kullanılan viyola metodlarının R. Kreutzer, P. Rode ve J. Dont'a ait olduğu, R. Kreutzer'in sol el tekniği olarak en çok trill içeren, sağ el tekniği olarak en çok legato yay tekniğini içeren, P. Rode'nin sol el tekniği olarak en çok trill içeren, sağ el tekniği olarak en çok aksent kullanımını içeren, J. Dont'un ise sol el tekniği olarak en çok akor kullanımını içeren, sağ el tekniği olarak en çok nüans çalışmalarını içeren etüdlere metodunda yer verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In the study it is aimed to determine the most frequently used viola methods in musical departments in Faculties of Fine Arts and to examine such methods in terms of left hand and right hand techniques. In the study data were obtained through literature search, applying interview questions prepared by researchers to viola lecturers giving lectures in concerned departments in the educational year of 2008-2009, and analyzing said methods in terms of left hand and right hand techniques. It is found out that the viola methods most frequently used at musical departments in Faculties of Fine Arts are R. Kreutzer, P. Rode, and J. Don't methods; that R. Kreutzer's method is the one which contains most trills as left hand technique and most legato string technique as right hand technique, P. Rode's method contains mostly trills as left hand technique and most accent use as right hand technique, and J. Dont's method contains most accord use as left hand technique and most nuance drills as right hand technique.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :