Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güzel sanatlar ve spor liselerinde viyolonsel öğretiminin ilk yılında önerilen yay teknikleri ve bu tekniklerin program taslağına yansıması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi1, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı2
Görüntülenme :
847
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nin 1997 yılından 2009 yılına kadar uygulamıs olduğu “Temel Sanat Eğitimi (Çalgı- Viyolonsel) Dersi Öğretim Programı” içinde yer alan yay teknikleri ve bu tekniklerin programdaki islenisi konu edilmistir. Konuyla ilgili ihtiyaç analizi doğrultusunda yapılan görüsmeler sonucu ortaya çıkan farklı yaklasımlar yeni bir program taslağına yansıtılmıs ve program yeniden yapılandırılmaya çalısılmıstır. Nitel ve nicel bulguları olan bu arastırmada veriler, 20 viyolonsel öğretim elemanı ve öğretmenine ihtiyaç analizine yönelik uygulanan görüsme formu ile toplanmıstır. Arastırma Ege Bölgesi ile sınırlıdır. Arastırmanın çalısma grubunu, Ege Bölgesi’nde yer alan tüm Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde görev yapan viyolonsel öğretmenleri ile Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları ve Devlet Konservatuvarlarında görev yapan viyolonsel öğretim elemanları olusturmaktadır. Arastırma bulguları doğrultusunda 1997 yılı viyolonsel öğretim programının tersine, yayın ortasında ön kolu kullanarak detache bos tel çalısmaları ve ardından bütün yayda legato çalısmalar yaptırılması önerilmektedir. Staccato tekniğinin ise, programda yer alması uygun görülmeyen bir teknik olduğu sonucuna varılmıstır. Arastırmada Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin birinci yılının (9. sınıf) viyolonsel dersine yönelik kullanılabilecek yay teknikleri belirlenip, hedef ve hedef davranıslar, öğrenme-öğretme durumları yeniden düzenlenmistir. Arastırmanın viyolonsel öğretimine ısık tutması umulmaktadır.

Özet İngilizce :

Bowing techniques and their functional operation as implemented in the syllabus of fine arts and sports high schools until the year 1997 to 2009 in the “Basic Arts Education Syllabus (Cello)” form the subject of this study. A need analysis of the diverse approaches discovered through discussions held in regard to the subject became the basis of an attempt to reflect them in a new, reconfigured draft of the syllabus. Data for the qualitative and quantitative findings in this study were collected by means of a questionnaire distributed among 20 cello faculty members and teachers. The study was limited to the Aegean Region. All fine arts and sports high schools, post-secondary departments of music education and state conservatories in the Aegean Region were included in the study’s survey group. Contrary to the existing cello syllabus, this study’s findings suggest that the study of detache should be approached by forearm exercises in the middle of the bow on open strings followed by the study of legato using the whole bow. It was also concluded that it is inappropriate for the study of staccato technique to take place on the syllabus. In the study, bowing techniques have been established for first-year (9th grade) cello lessons at fine arts and sports high schools; while goals, target behaviours and learning-teaching situations have been re-organized. It is hoped that this research will be helpful in shedding light on the study of the cello.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :