Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Müzik Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
765
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010–2011 öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören 93 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, müzik öğretmeni adayları hakkında bazı bilgileri elde etmek amacıyla "Kişisel bilgi formu" ile Tufan ve Güdek (2008) tarafından geliştirilen "Piyano dersine yönelik tutum ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen veriler, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumları zayıf düzey çıkmıştır. Araştırmanın bulgularına dayanarak, öğrencilerin piyano dersine ilişkin tutumlarının; cinsiyetleri, önceden özel piyano dersi alıp/almamaları ile alttan piyano dersi olup/olmama durumuna göre anlamlı farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır. Buna ilaveten, öğrencilerin piyano dersine ilişkin tutumlarının, sını

Özet İngilizce :

This study was conducted in order to evaluate pre-service music teachers' attitude towards piano classes. Study group of the research consists of 93 students of Balikesir University Fine Arts Education Department from 2010/2011 academic year. "Personal Information Form" and the attitude scale for piano class developed by Tufan and Güdek (2008) were used in order to collect specific data on the pre-service teachers. The data obtained were analyzed through t-test, one way variance analysis (ANOVA) and Kruskal Wallis test. Study results indicate that student attitude towards piano class is weak. Based on the findings of the study it is concluded that student attitude is dependent on variables that include their gender, whether they got a tutor for piano before, their failure or success in piano class and that there is a meaningful difference that is dependent on the above mentioned variables. In addition, it was found that student attitude towards piano classes does not indicate any statistical meaningful difference that is dependent on class, level or age.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :