Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölgesel kalkınma çerçevesinde alternatif turizm faaliyetlerine yönelik bir değerlendirme: sivas örneği

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet M.Y.O1
Görüntülenme :
734
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; bölgesel kalkınma çerçevesinde alternatif turizm geliştirme stratejileri üzerine durulmuştur. Bölgesel kalkınma için sadece sanayi değil aynı zamanda turizm gereklidir. Bu doğrultuda turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi incelenmiş bölgesel kalkınma amacıyla alternatif turizm faaliyetlerine yönelik yatırımların gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda Sivas'taki geliştirilebilecek turizm stratejilerine yönelik değerlendirme yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak dört ana strateji belirlenmiş olup bunlar bu yöre için en uygun olabilecek stratejilerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this paper, the focus was about alternative tourism alternative development strategies in the perspective of regional development. Not only industry but also tourism is very important for regional development. The effect of tourism for regional development was examined and the necessity of alternative tourism invesments was considered in accordance of regional development. Additionally, an assessment was made for developing tourism strategies in Sivas. To achive this aim, four main strategies were defined. These are most appropriate strategies for this region.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :