Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde algılanan örgütsel prestijin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2
Görüntülenme :
697
DOI :
Özet Türkçe :

Algılanan örgütsel prestij, örgüt çalışanlarının üzerinde önemle durduğu konulardan bir tanesidir. Birey kendi örgütü hakkında dış Dünyanın duygularına önem vermektedir. Buna karşın bu konu henüz literatürde yeterince yer bulmayan konular arasındadır. Algılanan örgütsel prestij bireyin örgüte bakış açısına yansımakta ve bu durumda bireyin işyerindeki davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı da bireylerin algıladıkları örgütsel prestijin örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin ne şekilde olduğunun belirlenmesidir. Çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmek amacıyla Bolat ve Bolat (2008) tarafından oluşturulan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği (ÖVD) ve Mael ve Ashfort (1992) tarafından geliştirilen Algılanan Örgütsel Prestij (AÖP) ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada korelasyon analizi ve regresyon analizi ile algılanan örgütsel prestijin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ölçülmüş bunun yanında algılanan örgütsel prestij ile örgütsel vatandaşlık davranışının katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği de test edilmiştir.

Özet İngilizce :

Perceived organizational prestige is one of the main issues organizational employees dwell on. Individuals value how the outside world feel about their organization. On the other hand this issue has not been studied adequately in literature. Perceived organizational prestige is reflected on individuals' point of view regarding their organizations, and thus it is effective on their behaviors in workplace. The aim of this study is to determine the relationship between organizational prestige perceived by individuals and organizational citizenship behavior. Scale of Organizational Citzenship Behavior developed by Bolat and Bolat (2008) in order to measure organizational citizenship behaviors and Scale of Perceived Organizational Prestige developed by Mael ans Ashfort (1992) have been used in this study. The effect of perceived organizational prestige on organizational citizenship behavior has been measured by correlation analysis and regression analysis and in addition to that it has also been tested that whether perceived organizational prestige an organizational citizenship behavior differ according to participants' demographic characteristics or not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :