Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocukların eğitiminde rol model oluşturacak olan eğitimci ve usta öğretici adaylarının beslenme alışkanlıkları

Yazar kurumları :
Batman Üniversitesi,Kozluk MYO Çocuk Gelişim Programı1, Erciyes Üniversitesi, Develi Hüseyin Şahin MYO ÇOCUK Gelişim Programı2
Görüntülenme :
1088
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada okulöncesi eğitim kurumlarında eğitimci ve usta öğretici adaylarının beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile bu alışkanlıkları etkileyebilecek bazı faktörlerin etkisi incelenmiştir. Araştırmanın evreni Erciyes Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Ön lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada: gençlerin beslenme alışkanlıklarını ölçmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen bir "Anket Formu" ve "Kişisel Bilgi Formu "kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitimci ve usta öğretici adaylarının yarısından fazlasının sigara ve alkol kullanmadığı, gençlerin okullarına göre su, hazır meyve suyu ve alkol tüketimi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Okullara göre sosis-salam-sucuk ve hamburger eti tüketim durumları arasında ilişki olduğu ve gençlerin kırmızı et ve balık eti gibi etleri mümkün olduğunda tüketmeye çalıştıkları görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Some factors to effect the eating habits of ınstructor and educator trainees, who will be role models in the children trainig, are examined in this research. The area of the research includes erciyes University, Dicle University, Kırıkkale University Child Development program, child development and training associate degree and undergraduate students from 2011-2012 academic year. In order to measure the eating habits of the young people a "questionnaire" and "personal information form", developed by some researchers, are used. While being analyzed, the frequency is interpreted with percentage and chi square analysis method. As a result of the research, it is observed that more than the half of the trainers and master trainers do not smoke and the relationship between water, fruit juice and alcohol consumption of the youth according to their schools are meaningful. it has also been seen that there is a relationship between salami-sausage and hamburger meat consumption by the schools; and the young people try to consume meat and fish as much as possible.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :