Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beslenme kültüründeki farklılıkların bayan tüketicilerin gıda ürünleri satın alma davranışları üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
694
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Mersin'in merkez ilçelerinde yaşayan ve farklı beslenme kültürüne sahip olan bayanların gıda ürünleri satın alma davranışlarının da farklı olup-olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiş, 800 bayan ile yüz-yüze görüşme yöntemi kullanılarak anketler yapılmıştır. Araştırmanın hipotezleri, Bağımsız iki grup t-testi  yardımı ile test edilmiştir.  Gruplar arasında geleneksel yemekleri pişirme, geleneksel yemekleri pişirme sıklığı değişkenleri açılarından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bayan tüketicilerin gıda ürünleri alışverişi yaptıkları mekanlar ve en çok satın aldıkları gıda maddeleri açısından da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze the women who live in the central districts within Mersin whether have different nourishment culture and have different behaviours to purchase foodstuffs or not. For this aim, a field survey has been conducted as a pilot study on women. The hypothesis of this study were tested with the help of t-test by using the data obtained from the survey. At the end of the research it has been concluded that, there are important differences among the groups on the cooking traditional meals, the frequency of cooking traditional meals and cooking the traditional meals of Mersin.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :