Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birleştirme-iı tekniğinin fransızca okuma dersinde öğrenilen sözcükleri hatırda tutmaya etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
700
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Fransız Dili ve Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin Fransızca okuma dersinde kullanılan birleştirme-II tekniğinin öğrenilen yeni sözcükleri hatırda tutmaya olan etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmada karşılaştırmalı eşitlenmemiş grup son-test araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Eğitimi Bölümü'nde öğrenim gören 1. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. 16 kişiden oluşan 1. grup deney grubunu, 14 kişiden oluşan 2. grup ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri frekans ve yüzde analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, geleneksel öğretim yöntemleri kullanılarak ders yapılan kontrol grubunun aksine, birleştirme-II tekniğinin kullanıldığı deney grubundaki öğrencilerin Fransızca okuma dersinde öğrendikleri yeni sözcükleri büyük ölçüde hatırladıkları bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to find the effect of the Jigsaw-II technique regarding the retention of new words learned in the French reading course conducted with freshman of the French Foreign Language Department. In this research, comparative unsynchronized group post-test model was used. The participants of this research are 1st year students studying in the French Foreign Language Department of the Anadolu University (Eskişehir) during the spring semester of the academic year 2009-2010. There were 16 participants in the experimental group, 14 participants in the control group. The data were analyzed by analysis of frequency and percentage. As a result, in contrast to the control group using traditional teaching methods, students of the experimental group were greatly remembered new words learned in French reading course.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :