Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi BESYO 1, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü2, Dumlupınar Üniversitesi BESYO3
Görüntülenme :
916
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Malatya il milli eğitim müdürlüklerine bağlı tüm merkez ve ilçelerdeki ilköğretim ve lise okullarında görev yapan 81'i kadın, 127'si erkek toplam 208 beden eğitimi öğretmeni gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. Çalışmada istatistiksel analiz olarak Mann Whitney U ve Kruskall Whallis H testi, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmada beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyleri üzerinde cinsiyet, mesleki kıdem ve görev yaptığı okul türü değişkenin (p<0.05) anlamlı farklılık oluşturduğu ancak medeni durum değişkeni açısından (p>0.05) anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims at investigating the physical education (PE) teachers' level of healthy life style behaviors. To this end, a total of 208 PE teachers, 81 female and 127 male, working in primary and secondary schools affiliated to the directorate general of Ministry of education in the center and districts of Malatya province during 2010-2011 academic year. Statistical analyses were done using Mann Whitney U and Kruskall Whallis H test, with significance level accepted as p<0.05. Results showed that PE teachers' level of healthy life style behaviors differ significantly (p<0.05) with respect to gender, seniority, and type of school they work, while no significant difference (p>0.05) was found in terms of marital status.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :