Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve bu yöntemlerin öğrenci başarısına etkileri hakkındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
800
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, biyoloji öğretmenlerinin kullandıkları farklı öğretim yöntemleri ve bu yöntemlerin öğrenci başarısına etkileri araştırılmıştır. Betimsel bir alan araştırması niteliğindeki bu çalışmanın evrenini Erzurum da görev yapan tüm biyoloji öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, 2008/2009 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili merkez ve ilçelerinde çalışan 96 biyoloji öğretmeni olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 3 bölümden oluşan anket örneklemde yer alan öğretmenine uygulanmıştır. Anketin güvenirlik katsayısı 0,70 olarak hesaplanmıştır. Anketin değerlendirilmesinde SPSS-15 paket programı kullanılarak frekans, ortalama ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Ayrıca anket sonuçlarına lise türü ve mesleki deneyimin etkisinin olup olmadığını belirlemek için çok yönlü Varyans Analizi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde öğretmenlerin sırasıyla düz anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemlerini tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenler öğrenci başarısını artırmak için laboratuar, soru-cevap ve gösteri yöntemlerinin kullanılması gerektiği düşünmektedirler. Öğretim amaçları sırasıyla konuların kavratılması, analiz ve sentez olarak belirlenmiştir. Öğretmenler öğretim yöntemlerini tam olarak uygulayamama nedenlerini; sınıfların kalabalık oluşu, laboratuar koşullarının elverişsizliği ve okulların maddi imkân yetersizliği olarak göstermişlerdir. Biyoloji öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörler arasında; konunun özelliği, öğrencide geliştirilmek istenen nitelikler ve maliyet öğretmenler tarafından en çok seçilen faktörlerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :