Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dershane öğretmenlerinde tükenmişlik ve iş doyumu

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1, İnönü Üniversitesi2
Görüntülenme :
730
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı dershane öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyini, iş doyumunu ve tükenmişlikleri ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaca ulaşmak üzere, dershane öğretmenlerine "Maslach Tükenmişlik Envanteri" ile "Minnesota İş Doyumu Ölçeği" uygulanmıştır. Dershane öğretmenlerinin görüşlerinin, cinsiyet, branş, kıdem, dershanedeki öğretmen sayısı, en son mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve haftalık ders saati değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi araştırmanın alt amaçları olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda dershane öğretmenlerinin tükenmişlikleri ölçeğin tüm alt boyutlarında "düşük" düzeyde bulunmuştur. İş doyumu açısından veriler değerlendirildiğinde dershane öğretmenlerinin iş doyumu nötr düzeyin üzerinde bulunmuştur. Dershane öğretmenlerinin tükenmişlikleri ile iş doyumları arasında ise negatif yönde ve "orta" düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Dershane öğretmenlerinin hem tükenmişlikleri hem de iş doyumları cinsiyet, branş ve en son mezun olunan yükseköğretim kurumu değişkenleri açısından anlamlı biçimde farklılaşmazken, kıdem değişkeni açısından dershane öğretmenlerinin tükenmişliği ölçeğin duyarsızlaşma alt boyutunda ve iş doyumunda anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Dershane öğretmenlerinin tükenmişliği, dershanedeki öğretmen sayısı ve haftalık ders saati değişkenlerine göre duyarsızlaşma alt boyutunda anlamlı biçimde farklılaşmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :