Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji dersi “kuvvet ve hareket” ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi2
Görüntülenme :
993
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi "Kuvvet ve Hareket" ünitesine yönelik bir bilimsel süreç beceri ölçeği geliştirmektir. Ölçek hazırlanırken "Kuvvet ve Hareket" ünitesinde yer alan kazanımlar dikkate alınarak temel ve üst düzey becerilere yönelik sorular hazırlanmış ve uzman görüşlerine sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda bazı sorular ölçekten çıkarılmış, bazı sorularda düzeltilmiştir. Daha sonra 38 maddelik ölçek oluşturulmuş ve bu ölçek İzmir il merkezinde bulunan üç ilköğretim okulundan rastgele seçilen 8. sınıf (n=236) öğrencilerine uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için Finesse Paket Programı kullanılarak madde analizi yapılmış ve her sorunun madde güçlüğü ile ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. İki sorunun ayırıcılık indeksinin 0.20'nin altında olduğu görülmüş ve bu yüzden ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 36 maddelik ölçeğin güvenirliği (KR–20) 0.82 bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Problem: In Science and Technology Curriculum accepted in 2004 science process skills is emphasized. Therefore, students' learning levels relation to these skills needs be determined. These skills are developed with various contributions at all teaching process of science and technology course. So, identifying the science process skills toward units of "Force and Motion" in science and technology course of the students is important. However, there has not been such an instrument. The basic movement point of this study is the absence of such an instrument identified 7th grade students' science process skills towards units of "Force and Motion" in science and technology course. It is assumed that this study will also fulfill this gap in science education in Turkey. The purpose of the study is to develop a valid and reliable instrument related to 7th grade students' science process skills toward unit of "Force and Motion" in science and technology course. Method: The study was conducted with 236 students attending to 8th grade of the primary schools Buca in İzmir who were chosen randomly. The acquisitions of the unit were carefully examined and then multiple choice items were composed for testing. Some items were removed and some items were revised depending on the expert views. For statistical analysis Finesse statistical package program was used. Item discrimination was calculated by using item analysis. Two items were removed from the scale since the item discrimination indexes were below 0.20. So, the Scale was composed of totally 36 items. Besides, the reliability (KR-20) of the scale was found as 0.82. Results: The results showed that the scale developed is valid and reliable (KR-20=.82). Meanwhile, in literature review it was observed that it is the first instrument developed for determining the science process skills toward units of "Force and Motion" in science and technology course of the primary students in our country. Recommendations: The developed scale can be used by both researchers and the science teachers as it is a valid, reliable instrument. Besides, this scale can be used for identifying variables that affect students' skills with this scale.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :