Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji öğretmenleri ve öğretmen adaylarının bilimin doğası konusundaki alan bilgilerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
M.Akif Ersoy Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
844
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adayları ile Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğası konusundaki alan bilgilerinin tespit edilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, aynı branşta görev yapan öğretmenler ve eğitim almakta olan öğretmen adaylarının bilimin doğası konusundaki alan bilgilerinin durumu ve eğer varsa yetersiz ve/veya naif görüşlerinin hangi konularda benzerlik ve farklılık gösterdiği çözümlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 2009-2010 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı‟na bağlı olarak 4. sınıfta eğitim gören 89 öğretmen adayı ve Burdur İli‟nde görev yapmakta olan 64 Fen ve Teknoloji öğretmeni katılmıştır. Katılımcıların bilimin doğası konusundaki alan bilgileri "Bilimin Doğasına Yönelik Görüşler (BDYG)" anketi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada uygulanan anket maddelerinin uzmanlar tarafından kodlanması, verilerin elde edilmesi ve değerlendirmesi süreçleri betimsel araştırmaya uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Uzman kodlamalarına göre çözümlenen katılımcı cevapları, frekans ve yüzde değerleri ile verilmiş bu bağlamda öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin bilimin doğası konusundaki alan bilgileri karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; genel olarak katılımcıların bilimin doğası konusunda yeterli çağdaş görüşe sahip olmamakla birlikte yüksek sayılabilecek bir oranda naif görüşleri benimsedikleri belirlenmiştir. Bunun yanında Fen Bilgisi öğretmen adaylarının ve Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin BDYG anket sonuçlarında ortaya çıkan yaygın olarak sahip oldukları gerçekçi ve naif görüşlerinin de paralel olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda katılımcıların; "Bilimi tanımlama" "Bilimsel bilginin değişebilirliği", "Bilimsel çalışmalarda yapılan hatalar", "Bilimsel bilginin kesinliği ve muhtemelliği" ve "Toplumun bilim insanları üzerine etkisi" gibi konularda çağdaş görüşe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak katılımcıların büyük bir çoğunluğunun "hipotez, teori ve kanunlar" kategorisine ait olan "hipotezlerin teorilere, teorilerin de kanunlara dönüştüğünü" savunan naif görüşe katıldıkları görülmüştür. Yine "teorilerin özellikleri", "kanun, hipotez ve teorilerin epistemolojik durumları" ve "bilimsel modellerin doğası" konularında da yaygın olarak naif görüşe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan her iki grubun da bilimin doğası konusunda alan eğitimi almaları gerektiği düşünülmektedir. Bu eğitim Fen Bilgisi öğretmen adayları açısından üniversitede kendilerine verilen bilimi ve bilimin doğasını ilgilendiren dersler yoluyla; Fen ve Teknoloji öğretmenleri açısından ise her öğretmenin yararlanabileceği hizmet içi eğitim ve seminerler yoluyla gerçekleştirilebilir.

Özet İngilizce :

Purpose: One of the priorities of science education is promoting scientific literacy. Scientific literacy is associated with deep understanding of "Nature of Science [NOS]" and scientific inquiry processes. Thus, teachers‟ level Subject Matter Knowledge of Nature of Science (SMK of NOS) is essential because of their responsibility of their students‟ gaining a contemporary understanding of the nature of science. In this study, it is aimed to determine and compare the status of pre-service and in-service science and technology teachers‟ SMK of NOS. Method: This study is a descriptive model in which qualitative research techniques are used. In 2009-2010 academic year, 89 pre-service science teachers who are 4th year students of Science Education Department in Gazi University in Turkey and 64 Science and Technology teachers who are working in a small city in Turkey participated in the study. The situation of the participants about SMK of NOS is determined using the "Views on The Nature of Science (VONS)" questionnaire which is adapted to Turkish from "VOSTS (Views on Science-Technology-Society)". In order to analyze the participants‟ answers to the VONS, all of the VONS items are encoded by ten subject matter experts of NOS as "Realistic ", "Has Merit" and "Naive ". After each VONS‟ item is resolved according to experts‟ codes, frequency and percentage calculations are made in accordance with the descriptive analysis. Results and Suggestion: According to the results of the analysis, pre-service and in-service science teachers level of knowledge regarding the nature of science does not sufficiently represent a contemporary vision at an adequate level. Moreover, as one of the most important results of the research, widespread realistic and naive views of the in-service science teachers resulted from VONS are quite parallel with pre-service science teachers in the same categories. The realistic views (enough SMK of NOS) that participants have in high percentage and that are parallel to each other are on "tentativeness of scientific knowledge", "mistakes in scientific studies", "precision and uncertainty in scientific knowledge", "influence of society on scientist" and "defining science" subjects. Besides, both participant groups have the same level of naive views (insufficient SMK of NOS) on "characteristics of hypothesis, theories and laws", "the epistemological status of laws, hypotheses and theories" and "the nature of scientific models" subjects. In this context, it is thought that both groups should be educated about NOS. This education, for pre-service science teachers, can be through lessons related to science and nature of science provided by their university education and for in-service science teachers, through in-service education and seminars.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :