Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Model tabanlı öğrenme yaklaşımını temel alan öğrenme ortamının öğrencilerin enerji kavramını anlama düzeylerine etkisi

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Karadeniz Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
891
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 'Model Tabanlı Öğrenme' (MTO) yaklaşımına göre tasarlanan öğrenme ortamının öğrencilerin enerji konusu ile ilgili alternatif fikirlerini giderme ve eksik bilgilerini tamamlamalarına etkilerini değerlendirmektir. Bu amaç kapsamında öğretim ortamı 'Model Tabanlı Öğrenme' yaklaşımının öğretim modellerinden biri olan Model Tabanlı Öğretim Modeline (Model of Model Based Instruction -MOMBI-) göre tasarlanmış ve uygulanmıştır. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen çalışmada araştırma yöntemi olarak Didaktiksel Mühendislik yöntemi kullanılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Programında Temel Fizik I dersi alan 33 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Tasarlanan öğrenme ortamının etkilerini değerlendirmek amacıyla 4 açık uçlu sorudan oluşan bir başarı sınavı geliştirilmiş ve öğrencilerin uygulamadan önce ve sonra bu soruları cevaplandırmaları sağlanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ilgili literatüre ve uzman görüşlerine dayalı olarak geliştirilen rubrikten yararlanılmıştır. Analizler birinci araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş diğer araştırmacı tarafından doğruluğu kontrol edilmiştir. Öğrenme ortamının etkililiği ön ve son test bulgularının karşılaştırmasına dayanmaktadır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin anlama seviyelerinde beklenilen nitelikte bir artış olduğunu göstermiştir. Bulgulardan hareketle enerji kavramının öğretimi için MOMBI öğretim modeline göre tasarlanan öğretim ortamının öğrencilerin öğrenmesinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda, MOMBI öğretim modelinin enerji kavramının öğretimi sürecinde kullanılması önerilmektedir. Ayrıca 'Model Tabanlı Öğrenme' yaklaşımının son yıllarda kendini gösteren yeni bir yaklaşım olması sebebiyle farklı konulara uygulanmasını temel alan çalışmaların yürütülmesinin literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :