Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Using feuerstein’s mediated learning experience in enhancing cognitive functioning of remedial school learners

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of the Witwatersrand Department of Psychology1
Görüntülenme :
974
DOI :
Özet Türkçe :

The study investigated the effects of mediated learning experience (MLE) intervention on Remedial school learners' cognitive functioning as measured by the Ravens Coloured Progressive Matrices (RCPM). The sample comprised 67 participants (males = 35; females =32; mean age =11.8) from Grade 4 through to Grade 7. Participants were given the RCPM on two occasions, and in-between, a non-randomly constituted experimental group was exposed to MLE intervention. Pre-post test results revealed significant improvement within the experimental group on the RCPM, while non-significant pre-post test results were found within the control group. These findings provide support for further development and application of dynamic assessment and its MLE construct.

Özet İngilizce :

Problem Durumu: Bilişsel yeteneği ölçmede kullanılan geleneksel yöntemler önyargıyla ve adaletsiz bir şekilde Batılı ülkelerdeki kültürel ve sosyo-ekonomik azınlıklara ve Afrika ülkelerinde dezavantajlı konumda bulunanlarca eleştirilmektedir. Bu toplulukların bilişsel işlevlerini artırma ve geliştirme konusunda iyileştirici ya da çözüm üretici stratejiler geliştirme yeteneğinden yoksun oldukları tespit edilmiştir. Güney Afrikalıların çoğunun ırk ayrımı sırasında maruz kaldıkları sosyo-ekonomik ve eğitimsel dezavantajlar ve mevcut rejimde de devam eden aynı dezavantajlı dönem göz önüne alındığında mevcut yeteneklerden ziyade gelecekteki potansiyele odaklanan değerlendirme yaklaşımlarına ihtiyaç olduğu aşikârdır. Yöntem: Bu çalışmada Aracılı Öğrenme Deneyiminin (AÖD) öğrenenlerin bilişsel işlevleri üzerindeki etkisi Ravens Standart Progresif Matrisler Testi (RCPM) ile ölçülmektedir. Araştırmanın örneklemini deney grubunda yer alan 4. ve 5. ile kontrol grubunda yer alan 6. ve 7. sınıftan toplam 67 öğrenci (35 erkek, 32 bayan, ortalama yaş: 11.8) oluşturmaktadır. Katılımcılara 2 ayrı zamanda Ravens Standart Progresif Matrisler Testi (RCPM) uygulanmış ve 2 uygulama arasında da deney grubuna Aracılı Öğrenme Deneyimi müdahalesi yapılmıştır. Bulgular: RCPM'nin ön test puanları arasında kontrol grubu lehine yaş değişkeni dikkate alınarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (t [1, 66] = -5.48, p<.01). Ancak, RCPM'nin son test puanlarında deney grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (F [1, 66] = 0.39, p >.05). Ön test ve son test sonuçları RCPM ile deney grubunun anlamlı bir gelişme gösterdiği sonucuna ulaşılırken ön test ve son test sonuçları arasında kontrol grubunda anlamlı bir farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Tartışma ve Öneriler: RCPM'nin son test ortalamalarında deney grubu ve kontrol grubu arasındaki fark aracılık etkisi ile deney grubu lehine daralmıştır. Bu bulgu, öğrenenlerin bir aracı ile etkileşime girerek yarar sağlayabileceklerini ve böylelikle bir aracı yardımı olmaksızın ulaşabilmeleri mümkün olmayan bir bilişsel aşamaya ulaşmalarında güçlükler olabileceği şeklinde bir öneri sunması bakımından oldukça önemlidir. Bu bulgular, dinamik bir değerlendirme ve Aracılı Öğrenme Deneyimi (AÖD) uygulamalarını desteklemektedir. Araştırma bulgularına göre telafi eğitimi veren okullardaki öğrenenlerin bilişsel görevlerindeki performansı engelleyen eksikliklerin giderilmesi aracılık ile mümkündür. Bu yolla; bilişsel bir potansiyel uzun dönem çalışmalarla değerlendirilerek, çok kısa zaman aralıklarıyla gerçekleştirilen değişkenlik tespitleriyle (değerlendirme), bilişsel bir değişim sağlanabilir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :