Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

 

Baş Editör (Editor-in-Chief)


 

Dr. Orhan Karamustafaoğlu

 

 

 

Alan Editörleri (Section Editors)


 
Dr. Arzu Cansaran, Fen Bilimleri (Biyoloji ve Çevre Eğitimi)
 
Dr. Erdoğan Bozkurt, Eğitim Bilimleri
 
Dr. Keziban Orbay, Matematik Eğitimi
 
Dr. Mehmet Akif Ziyagil, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
 
Dr. Mehmet Yiğit, Türkçe Eğitimi
 
Dr. Recep Çakır, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 
Dr. Salih Değirmenci, Fen Bilimleri (Fizik Eğitimi)
 
Dr. Sevilay Karamustafaoğlu, Okul Öncesi Eğitimi
 
Dr. Şafak Uluçınar Sağır, Fen Bilimleri (Fen ve Kimya Eğitimi)
 
Dr. Turgut İleri, Sosyal Bilimler Eğitimi

 

 

Yayın Kurulu (Editorial Board)


 
Dr. Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 
Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe Üniversitesi
 
Dr. Ali Azar, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
 
Dr. Ali Osman Özcan, Kırklareli Üniversitesi
 
Dr. Ali Rıza Akdeniz, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 
Dr. Alipaşa Ayas, Bilkent Üniversitesi
 
Dr. Ayhan Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi
 
Dr. Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi
 
Dr. Cahit Kavcar, Ankara Üniversitesi
 
Dr. Cemil Öztürk, Marmara Üniversitesi
 
Dr. Fitnat Kaptan, Hacettepe Üniversitesi
 
Dr. Hüsnü Baysal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 
Dr. Kurtman Ersanlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 
Dr. Murat Altun, Uludağ Üniversitesi
 
Dr. Mustafa Bakaç, Dokuz Eylül Üniversitesi
 
Dr. Mustafa Kılıç, İnönü Üniversitesi
 
Dr. Ömer Geban, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 
Dr. Salih Çepni, Uludağ Üniversitesi
 
Dr. Settar Koçak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 
Dr. Sinan Olkun, Ankara Üniversitesi