Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

T.C. 
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

Sahibi (Publisher)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adına
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞENER

 
     
 

Editör
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

 

Yayın KuruluEditorial Board)

Prof. Dr. Osman TÜRER (Başkan)

Doç. Dr. H. Mustafa PAKSOY

Doç.Dr.Metin AKİS
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞENER
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇAN
Yrd. Doç. Dr. İsmail ASLANTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KABACIK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet EROL 
Yrd. Doç. Dr. Taner AKÇACI

 

Danışma Kurulu (Advisory Board)
Prof. Dr. Sedat AVCI
Prof. Dr. Ahmet BURAN
Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN
Prof. Dr. Musa ÇADIRCI
Prof. Dr. Salih ÇEÇEN
Prof. Dr. Adnan ÇELİK
Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE
Prof. Dr. Cahit KAVCAR
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Prof. Dr. Muhsin MACİT
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
Prof. Dr. Osman TÜRER
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Prof. Dr. Tacettin UZUN
Prof. Dr. Nesimi YAZICI

     
 

Sekreter(Secretaries)
Arş. Gör. Bahar DOĞAN