Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuklara yönelik piyano eğitimi başlangıç metotları üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı2, Anadolu Üniversitesi Devlet Konserva
Görüntülenme :
1235
DOI :
Özet Türkçe :

Piyano eğitimine başlangıç aşaması, öğrencinin ilerleyen yıllarda gereksinim duyacağı temel davranışların kazandırıldığı bir dönemdir ve bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte öğrencinin ilgisi ve yeteneği yanında öğretmenin ilk derslerde izleyeceği yöntem de önem taşımaktadır. İlk derslerde amaç, piyanoda doğru oturuş, fa ve sol anahtarlarının öğrenilmesi, her iki elin klavye üzerinde doğru tutuluşu, nota, sus değerlerinin, hız ve nüans gibi gerekli terimlerin öğrenilmesidir (Ercan, 2008). Tüm bu davranışlar kazandırılmaya çalışılırken, bir yandan da çeşitli materyallerle özellikle küçük yaştaki öğrencilerin ilgisini çekecek biçimde piyano çalma becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde ve dünyada bu amaçla çocuklara yönelik olarak yazılmış çok sayıda başlangıç metodu bulunmaktadır. Bu bağlamda, bu araştırmada, ülkemizde ulaşılabilen çocuklara yönelik piyano başlangıç metotlarının çeşitli davranışları kazandırma bakımından incelenip değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın modeli betimsel yöntemlerden tarama modelidir. Araştırma sonucunda, başlangıç metotlarının piyano eğitiminin temelini oluşturan çeşitli davranışları kazandırma yönünden durumları değerlendirilerek, piyano eğitimcilerine yol gösterici olabilecek öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

The stage of starting to the education of piano is a period that the student will need to win the fundamental attitude in later years, thus has a great importance. In this period, in addition to student's interest and ability, teacher's method that he/she will use in the first lessons, have a great importance. In first lessons, The aim is sitting accurately while using the piano, learning the treble clef and bass clef, keeping both hands on keyboard accurately while playing the piano, learning, the necessary terms such as; note, silence values, velocity and nuance (Ercan, 2008). While trying to give all of these behaviors as well as with various materials piano playing, especially to attract younger students, their skills need to be developed. There are a number of initial method for this purpose are written for children in our country and in the world. In this context, in this study can be accessed in our country for children to gain in terms of behaviors examined a variety of methods to evaluate the starting piano. This model is the scanning model of the descriptive methods of the research model. As a result, in terms of initial evaluation of the methods to gain a multitude of behaviors that form the basis piano education, piano guiding educators to develop recommendations that might be studied.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :