Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin piyano eğitiminde deşifrenin önemine yönelik düşünceleri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı1, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı2, Anadolu Üniversitesi Devlet Konserva
Görüntülenme :
975
DOI :
Özet Türkçe :

Deşifre, bir müzik yapıtının notalarını ilk görüşte okuyuvermek veya icra edebilmek anlamı taşımaktadır. Fenmen'e göre iki türlü deşifre vardır: Biri, ele aldığımız ilk eseri yavaş yavaş her notasını inceleyerek okumak; diğeri ise, eseri temposuna yakın hızda ve temiz çalabilmeye dikkat etmekten öte, eserin anlatımına ve karakterine dikkat ederek okumak anlamı taşımaktadır (Fenmen, 1991). "Piyano eğitiminde müziği kolaylıkla ve güçlük çekmeden çalabilme yeteneği birinci önceliktir. Deşifre, sadece iyi bir müzisyen olabilmenin temel faktörü değil, ayrıca yaşam boyu sürecek müziksel doyumun potansiyel kaynağıdır" (Agay, 1981). Bu bağlamda araştırmada, öğrencilerin piyano eğitiminde deşifrenin önemine ilişkin düşüncelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, müzik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 96 müzik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından geliştirilmekle birlikte, aracın içerik geçerliği ve anketteki soruların çalışmanın amacına uygun olup/olmadığı uzman görüşlerine göre belirlenmiştir. Daha sonra uzmanların görüşleri doğrultusunda ankete son şekil verildikten sonra, araştırmanın sonuçlarına dayanarak ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Sightreading means to be able to perform or read a work of music at first sight. There are two types of sightreading: one is reading slowly examining every note of the work which is dealed first, the other is pay attention to the expression and character of the work than playing the piece close to its speed and clear (Fenmen, 1991). "The first priority of piano education is the ability of playing the music easily. Sightreading is not only the basic factor to being a good musician, but also ithe potantial source of lifelong musical satisfaction" (Agay, 1981). Research is aimed to determine students' thoughts on the importance of sightreading in piano education. A total of 96 pre-service music teachers forms the study group. Data collection toll was developed by researchers. Content validity and comformity of questions were determined based on expert opinion. Recommendations were made based on the results.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :