Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Futbol ve turizm: futbol takimlarinin kamp yeri seçiminin alternatif turizm kapsaminda değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
742
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada futbol turizmi kapsamında futbol takımlarının kamp yeri seçimi değerlendirilmiştir.  Çalışmanın  temel  amacı  futbol  takımlarının  kamp  yeri  seçimini  etkileyen faktörleri belirlemektedir. Araştırmanın modeline uygun 5’li Likert türü bir anket hazırlanmıştır. Veriler 2011 ve 2012 yıllarında Isparta, Bolu, Kızılcahamam, Fethiye, Bodrum ve Marmaris’te kamp yapan futbol takımlarının yöneticileriyle telefon ve e-posta aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler PASW 18.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde faktör analizi, korelasyon analizi, t testi ve regresyon analizi kullanılmış-tır. Çalışmada tüm bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken ile pozitif yönlü ilişkisi olduğu bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları, futbol takımlarının kamp yeri seçiminde “İklim ve Konum”, “Spor Tesisi”, “Konaklama Tesisi ve Olanaklar” ve “Maç Organizasyonu ve Turnuvalar” faktörlerinin etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Özet İngilizce :

In this study, the camp place choosing of football teams has been evaluated in context of football tourism. The main purpose of the study is to investigate the effects of some factors on the camp place of football teams. Appropriate to the research model, 5-point Likert type survey has been prepared. The data is collected from administrative managers of football teams in the camps of Isparta, Bolu, Kızılcahamam, Fethiye, Bodrum and Marmaris in the years of 2011 and 2012 through telephone and email. Obtained data have been analyzed via  PASW  18.0 statistical  software.  The  factor  analysis,  correlation  analysis,  t  test  and regression analysis were used for data analysis. Positive relations are found between all independent variables and dependent variable. The results of regression analysis show that the factors of ”Climate and Location”, “Sports Facilities”, “Accommodations Facilities and  Services”  and  “Match  Organizations  and  Tournaments”  have  positive  effect  on  the camp place choosing of football teams. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :