Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankaların müşterilerine sunduğu internet bankacılığı hizmetinin müşteriler tarafından değerlendirilmesi: karabük şehir merkezinde uygulama

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi EE Müh. Bölümü2
Görüntülenme :
764
DOI :
Özet Türkçe :

Bankacılık sektöründe artan rekabetle birlikte ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ışığında bankacılık hizmetlerinin, hızlı, kolay ve ucuz bir şekilde sunulması bankalara önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu araştırmada, banka müşterilerinin, bankacılıkta alternatif bir dağıtım kanalı şeklinde sunulan internet bankacılığı hizmetini değerlendirmeleri ele alınmaktadır. Bu çalışma, banka müşterilerinin internet bankacılığı hizmetini hangi amaçlarla kullandığını ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında Karabük şehir merkezinde yaşayan banka müşterilerinin değerlendirmeleri anket metoduyla tespit edilmeye çalışılmış ve yapılan Faktör ve Discriminant analizleriyle bu değerlendirmelerden sonuçlar çıkarılmaya çalışılmıştır. Veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada müşterilerin interneti yoğun bir şekilde kullandığı fakat buna karşılık internet bankacılığı hizmetinin kullanımının daha düşük seviyelerde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca müşterilerin internet bankacılığını kullanmadaki en önemli gerekçelerinin zaman kazanma, internet bankacılığının kullanımının kolay ve daha az maliyetli olması olduğu görülmüştür. Yapılan discriminant (ayırma) analizi sonucunda internet bankacılığını kullananlar ile kullanmayanları birbirinden ayıran en önemli değişkenin eğitim düzeyi olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

After getting hard the competition on the banking sector, performing the banking services fast, easy and cheap with effects of technological improvements provide advantages to competition for the Banks. In this survey evaluations on internet banking services, which are presented an alternative distribution channel are considered by customers of banks. This survey aims to measure which aims customers of banks use internet banking services. In this study, evaluations of the customers of the banks, who live in Karabuk city center wanted to determine with survey method. And wanted to reach some conclusions with Faktor and Discrimination analysises. The datas have been collected with face to fac method. Regarding the study customers use internet densely, but in contary of this using internet banking services level is low. By the way Saving time and being easy and lower cost of internet banking services are seen as the most important reason of using internet banking services. Regarding the result of discrimination analysis there is understood, that the most important variable,which divides using intenet banking service sor non-using internet banking serivces is level of education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :